Brand | Innovation Footprint

brand – a vše co je za ním

Když začnete brát propojování společenských témat a businessu vážně, bude to vidět i na vašem brandu.

Brand | Innovation Footprint

Mít “jen” dobrý produkt nebo službu dnes už prostě nestačí. Váš přístup v podobě inovací, a zejména inovací, spojených se společenskými tématy, není o “dekoraci výloh a nástěnek na sociálních sítích”. Váš přístup je nedílnou součástí toho, co vaše firma dělá nebo by dělat mohla – tedy jaký dělá dojem.

Získat a udržet zákazníka, pozici na trhu, náskok před konkurencí i prostor pro inovace předpokládá, že víte proč, jak a co děláte. A v tom duchu i vystupujete na veřejnosti. Otevřeně, upřímně a transparentně. Informujete o vašich hodnotách, vizi, odpovědném chování i plánech do budoucnosti. Tím vším formujete a posouváte  značku. Čím víc lidí se s vámi ztotožní, tím úspěšnější budete. 

Všechny zásady a hodnoty, které vyznáváme, a přístupy Improving Business while Improving Life, Shared Value a We-nnovation se přirozeně promítají i do naší spolupráce s klienty při budování nebo posouvání jejich brandu. 

naše inspirace

O významu brandingu pro úspěšné podnikání existuje řada moudrých knih, jedna však vyniká. Publikace “Co je branding”, kterou napsal Matthew Healey, ukazuje inspirativní příklad značky Body Shop. Ten dokládá, že péče o životní prostředí a dodržování přísných etických principů můžou značku posilovat ne oslabovat. Řada úspěšných napodobitelů této cesty jen potvrzuje, jak hluboký a trvalý je zájem zákazníků o zodpovědné značky.