vidíme byznys z jiného úhlu | Innovation Footprint

vidíme byznys z jiného úhlu

pomáháme vyhledávat, zavádět a komunikovat inovace, které jsou prospěšné společnosti i samotným firmám

otisk inovací, inovační stopa

Značka INNOVATION FOOTPRINT vyjadřuje podstatu naší práce i podstatu toho, co hledáme u našich klientů. Úspěšné podnikání jde ruku v ruce s pokrokem při řešení společenských témat. “Improving Life while Improving Business”. Opíráme se o bohaté projektové, konzultační a komunikační zkušenosti v oblasti společensky odpovědného podnikání s pozitivním měřitelným dopadem již od roku 2001.

Shared Value – sdílená hodnota

Odpovědně podnikat nemusí znamenat jen tradiční CSR, firemní dárcovství a filantropii. Odpovědné podnikání může spočívat ve vytváření "sdílené hodnoty“ –  Shared Value. Hlavním motivem pro odpovědné podnikání musí být obchodní potřeba firmy. Identifikujeme podstatné trendy a témata, jejichž byznysová řešení prospějí společnosti i konkurenceschopnosti firmy.

ESG

Naše služby vnímáme jako pojítko mezi ESG a manažerským  poradenstvím. Je důležité, aby ti, kdo byznys řídí, si byli vědomi příležitostí, které ESG přináší. A aby ti, kdo řídí a koordinují ESG agendu, používali nástroje, které jim umožní se s výzvami ESG agendy vyrovnat.  

Mezi ESG a vytvářením sdílené hodnoty je přímá souvislost. Naší ambicí je podporovat firmy při aktivním hledání průsečíku mezi jejich byznysem a společensky naléhavými tématy a potřebami. Takový přístup je prospěšný pro společnost i pro byznys. 

Od roku 2002 do roku 2004 jsme vyvíjeli koncept dárcovské SMS - DMS. Jejímu spuštění na jaře roku 2004 předcházela nekonečná série jednání s jednotlivými operátory, jejich technologickými partnery a garantem služby za neziskový sektor Fórem dárců. Na konci tohoto procesu byl koncept DMS odstartován jako unikátní funkční služba, kterou na základě naší licence Fórum dárců několik let provozovalo. Dnes již DMS funguje zcela samostatně bez vlivu a zásahů "zakladatelů a vynálezců“.
DMS - dárcovská SMS  | Innovation Footprint

naši klienti a partneři

proč s námi spolupracují?

Vytváření sdílené hodnoty (CSV) zůstává základním principem, jímž se řídí naše podnikání. Zdraví naší společnosti je neodmyslitelně spojeno se zdravím společnosti, v níž působíme. Nestlé aktivně spolupracovalo s komunikační platformou pro sdílení CSV, ustavenou v období 2011-2012 společností CSR Consult. Díky této iniciativě získal i v České republice koncept vytváření sdílené hodnoty jako moderní přístup k odpovědnému podnikání další dynamiku.

Torben Emborg, generální ředitel
Nestlé

V DNA naší neziskové organizace je spolupráce s komerčním sektorem, zejména globálními firmami, které do Čech přinesly koncept Corporate Social Responsibility. Spolupráce s těmito firmami si velmi vážíme, naše společné projekty mají zdravý tah na branku a jsou přínosem pro všechny. Jednou takovou příležitostí, kterou nám zprostředkovali lidé z Innovation Footprint, byl například společný projekt Zdravá abeceda se společností Danone a.s. Hodně jsme se při této spolupráci naučili.

Milan Kotík, předseda správní rady
AISIS, o.s.