Služby | Innovation Footprint

služby - od nápadu až k prezentaci výsledků

...někdy to trvá dva týdny někdy dva roky - vždy je to tak jak klient potřebuje a chce

Analáza | Innovation Footprint

analýza

Děláte v oblasti odpovědného podnikání správná rozhodnutí? Dávají vám smysl z pohledu vašeho celého podnikání? Je výsledkem vaší snahy lepší byznys a smysluplná pomoc zároveň? Možná jste si podobné otázky nikdy nepoložili. A přitom správné odpovědi znáte! 

Naše analýza pojmenuje příčiny neuspokojivého stavu, oddělí podstatné od nepodstatného, odliší trvalé vztahy od nahodilých.

Pracujeme s metodami a analytickými technikami, které pomohou pochopit zájmy a preference všech klíčových zúčastněných stran. Porovnávají také, kde se tyto zájmy a preference shodují či rozcházejí s firemními. Poté, co analýza pomůže zjistit a pojmenovat skutečný stav, ideálně následuje správně nastavená strategie.

vybrané případové studie 

Strategie | Innovation Footprint

strategie

Odpovědnost, udržitelnost a etika podnikání nejsou pouhým doplňkem, ale nedílnou součástí obchodního modelu ve všech oblastech vytváření firemní hodnoty. Navíc dlouhodobě a strategicky propojenou s hodnotami značky i firemní kulturou. Je jasné, že inovativní přístupy podporující společenská témata by měly být komerčně úspěšné. Proto naše strategie naplňují heslo „Improving Business while Improving Life“.

Naše strategická doporučení jsou provozně efektivní, posilují pozici firmy a podporují její konkurenceschopnost. Navrhujeme nejen projekty, ale také nástroje jejich řízení a měření. Součástí strategie jsou i komunikační doporučení a vnitřní struktura dokumentu a indikátorů, umožňující pravidelný reporting.

vybrané případové studie

Nefinanční reporting | Innovation Footprint

nefinanční reporting

Chcete mít dobře zdokumentované firemní aktivity a projekty? Potřebujete podchytit vše podstatné, co se vám v odpovědném, udržitelném a etickém podnikání podařilo? Chcete získat zajímavá a přesvědčivá fakta a příběhy, o které se bude opírat vaše komunikace?

Kvalitně zpracovaný reporting zpřehlední interní vztahy ve firmě. Zaujme případné spolupracovníky, obchodní partnery či investory. Poslouží auditorům, regulátorům, médiím či akademické obci. Pomůžeme vám vytvořit atraktivní zprávu v logickém a obsahovém souladu s vaší firemní strategií. Standardem zpracování reportingu je mezinárodně uznávaná metodika GRI (Global Reporting Initiative) formulovaná v harmonii s cíli udržitelného rozvoje SDG.

Implementace | Innovation Footprint

implementace

Zavádění změn, které jsou příležitostí pro byznys nebo eliminují jeho ohrožení, se ve firmách často pojí s nepříjemnou alokací lidí a zdrojů. Nejsou nastavené procesy, formulované úkoly, není volná kapacita. Čas přitom hraje zásadní roli! 

Jsme připraveni pomáhat se zaváděním inovací a změn formou externí agenturní spolupráce nebo také interně v rámci managementu konkrétních projektů. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou nezávislých expertů, odborných pracovišť i nevládních organizací. Start i průběh zakázek můžeme realizovat na klíč, dohlížet na ně či rovnou řídit. Prostě pro vás uděláme to, co v dané chvíli budete potřebovat. 

Pomůžeme vám dělat důležité věci předtím, než začnou být naléhavé.

vybrané případové studie

první krok

Je velmi těžké se v každodenním pracovním režimu zastavit a udělat si čas na pořádné zamyšlení. 

Pomůžeme vám přibrzdit, nadechnout se a vykročit správným směrem. Takovým, abyste překonali stagnaci, získali stabilitu, lépe si poradili s konkurencí a přilákali nové zaměstnance, partnery či investory. Podpoříme vás ve vaší snaze začít hledat nové cesty, získat přesah i udržet krok s dobou. Vyvedeme vás ze slepých uliček řešení zapeklitých problémů v každé fázi firemního vývoje. 

Rádi se s vámi potkáme na svižném a užitečném workshopu. Představíme vám způsob naší práce a promluvíme si o tom, jak vám můžeme být užiteční. Načrtneme si konkrétní možnosti řešení a provedeme vás prvním kolem otázek a odpovědí na téma “Jak pomáhat a vydělávat zároveň”.

partneři