7 návyků skutečně efektivních lidí

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

7 NÁVYKU SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ

Stephen R. Covey  

FranklinCovey (FC CZECH) a Management Press, 2014

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Buďte proaktivní - Nečekejte, až se věci stanou samy, ale aktivně pracujte na dosažení svých cílů. Zaměřte se na oblasti, které můžete ovlivnit.

2. Začněte s myšlenkou na konec - Mějte jasnou představu o tom, co chcete dosáhnout, a plánujte své kroky, aby vedly k tomuto cíli.

3. Dejte nejdůležitější věci na první místo - Prioritizujte své úkoly a soustřeďte se na nejdůležitější činnosti, které vás přiblíží k vašim cílům.

4. Myslete Win-Win - Hledejte řešení a přístupy, které přinášejí výhody všem zúčastněným stranám, a budujte vztahy založené na vzájemné důvěře.

5. Snažte se nejprve pochopit, a pak být pochopeni - Aktivně naslouchejte ostatním, abyste skutečně pochopili jejich pohled, než začnete sdělovat svůj vlastní.

6. Synergizujte - Spolupracujte s ostatními a využívejte rozdílné názory a přístupy k nalezení lepších a kreativnějších řešení.

7. Ostřete pilu - Pravidelně se věnujte osobnímu rozvoji a regeneraci ve všech oblastech života (fyzické, sociálně-emocionální, mentální a duchovní), abyste udrželi a zlepšili svou efektivitu.

8. Budujte silné vztahy - Kvalitní a důvěryhodné vztahy jsou klíčem k efektivní spolupráci a osobnímu růstu.

9. Stanovte si jasné hodnoty - Vaše osobní a profesní rozhodnutí by měla odrážet vaše nejhlubší hodnoty a přesvědčení.

10. Vytvářejte rovnováhu - Udržujte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu a spokojenosti.