ESG - před Vánoci 2023 změnil Brusel kritéria

Martin Walter

Evropská komise vysvětlila inflací změny kritérií bilanční sumy a čistého obratu, podle nichž budou firmy podávat zprávy o udržitelnosti podle směrnice CSRD. Je to důležité ? Proč a proč až tak moc ne.

Před Štědrým dnem zveřejnil úřední věstník EU stručný dokument*), který se dotkne odhadem bezmála 12 tisíc firem. Z odhadovaných 83 tisíc podniků bude povinně podle nových kritérií reportovat o udržitelnosti 71,3 tisíce. Proč došlo ke změně ? Inflace zasáhla i do této oblasti. Právě inflačním vývojem vysvětlila Evropská komise (EK) změny, které promítla do nového předpisu, kterým změnila kritéria u směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD). Podle nich budou své ESG aktivity reportovat od roku 2025 velké podniky, splňující kritéria 250 zaměstnanců, 25 milionů EUR bilanční sumy nebo 50 milionů EUR čistého obratu. Do prosince to bylo 20 milionů bilanční sumy a 40 milionů čistého obratu. Při kurzu cca 25 CZK/EUR se tak reportovací povinnost bude týkat firem, které dosáhly obratu 1,25 miliardy korun, tj. o čtvrt miliardy více, než bylo původní kritérium, nastavené CSRD směrnicí. Přiměřeně se změnila kritéria i u menších podniků. Je to významná změna ? Pokud by to bylo zanedbatelné téma, Evropská komise by mu zřejmě sotva věnovala pozornost, která se přetavila v novou legislativu. A určitě nelze nad čtvrt miliardou korun, která firmy dělí od povinnosti řídit se směrnicí, jen tak mávnout rukou. Kolika českých podniků se uvedená změna kritérií dotkne, nevím. Některé podniky změna možná potěší, protože se na ně tato konkrétní formální povinnost nově vztahovat nebude. Jiné podniky se budou věnovat ESG reportingu bez ohledu na to, zda z přísně legislativního hlediska musí či nemusí. Kromě výše uvedených kritérií se však CSRD směrnice nemění **) a od roku 2025 se stále bude týkat celé řady českých podniků. Povinnost reportovat výkony v ESG agendě, navíc každoročně jako součást výroční zprávy, je nepochybně pro firmy zátěž. S touto zátěží se firmy nakonec vyrovnají.

Co vnímám na celém tématu jako důležité není ani tak samotný reporting (ano, pohled "dozadu" je potřebný, má svá pravidla, svá kritéria a standardy a v konečném důsledku bude vyhotoven). Jde spíše o to, co vlastně má být reportováno. Pohled "dopředu". Jaká je strategie udržitelného podnikání. Čeho chce reportující podnik vlastně svým podnikáním dosáhnout. V čem spatřuje v oblasti udržitelnosti konkurenční výhodu. Je to v "E" ? Je to v "S" ? V čem konkrétně ? V čem lze překonat rámec provozní efektivity a na čem si vybudovat strategickou pozici na trhu. Toto jsou nelehké otázky, které překračují rámec toho, zda musím či nemusím a do kdy musím podat povinně ESG zprávu. Je dobře, že právě na tyto otázky řada českých firem hledá (i nalézá) odpověď.

*) delegovaná směrnice 2023/2775 - viz úřední věstník EU z 21.12.2023

**) Směrnice CSRD si částečně cestu do českého právního řádu již našla- viz "konsolidační balíček" zákon č. 349/2023 Sb., část 35, novela zákona o účetnictví (sbírka zákonů, částka 163/2023 z 12.12.2023)