ESG – příležitost pro strategickou pozici firmy

Martin Walter

ESG je především o strategii. O identifikaci příležitostí pro byznys. "Zelená" řešení přispívají k řešení společenského tématu. Ostatní firmy z oboru však dříve či později lídra „dotáhnou“. Opravdovou výzvou je nacházet takové příležitosti, které posílí strategickou pozici firmy, kterou konkurence tak svižně nedotáhne.

Řada podniků, které dosud zprávy o udržitelném podnikání vydávaly podle vlastního uvážení, anebo vůbec, bude muset od roku 2025 začít naplňovat evropskou směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD). Ta již byla schválena a do července 2024 by ji mělo Česko "překlopit" do legislativy. Tato široce komentovaná povinnost, symbolizovaná písmeny ESG, nastaví nová a rozšíří stávající pravidla. Povinnost se dosud týkala omezeného počtu podniků "veřejného zájmu" ve smyslu původní směrnice o tzv. nefinančním reportingu. Nelze se divit, že nový předpis nedoprovází jen jásot. Některé firmy, které se čtením v evropské směrnici přesvědčí, že se jich "to" netýká, si možná i oddechnou (ti, kdo vidí "pod pokličku", se této "úlevě" mohou pousmát). V dnešní prudce proměnlivé době mají firmy i bez nových povinností plno starostí, jak obstát na trhu. Směrnici stojí za to si přečíst, i když není jediným rámcem, který ESG definuje.

Reporting jako "nová realita"

Může být celý koncept ESG užitečný ?  Může být směrnice EU 2022/2464 přínosem ? Ano, může. Pro firmy, jichž se bude legislativní povinnost týkat,  i pro firmy, na něž se přímá legislativní povinnost vztahovat nebude. ESG bude stále více "samozřejmým" a "očekávaným" přístupem, který bude investorská, bankovní a pojišťovnická komunita očekávat od těch, kdo s jejich penězi podniká. Bez ohledu na to, že mnohé firmy nebudou "povinnými osobami" ve smyslu zákona, ESG se stane "novou realitou".  ESG je už teď "nová (jiná) CSR".  S tím je třeba se vyrovnat. Důvodů, které mohou být pro firmu přínosem, je více. Nemusí jít jenom o to přesvědčit finanční sektor, že s jejich penězi zacházíme dobře a odpovědně. Stakeholderů, kteří mají o téma zájem, je celá řada. Nevyjímaje firmy samotné - od řadových zaměstnanců po management. Nová povinnost může být pro firmy příležitostí si v oblasti udržitelnosti „uklidit“. Zmapovat, co z povinností plní. Pojmenovat slabá místa, od opomíjených oblastí, které mohou být příležitostí, až po zavedení postupů, jak ESG měřit a řídit (respektive lépe měřit a lépe řídit). Firmy k svému překvapení mnohdy zjišťují, že vůbec nedělají málo. Toto vše pak bývá ztvárněno v "reportu udržitelnosti".  Zkratkovitě je to právě reporting , na který je napřena pozornost. Vždyť nakonec název samotné evropské směrnice, která pozornost k ESG tématu urychlila, se týká právě "podávání zpráv" o udržitelnosti. 

Strategie - význam pohledu "dopředu"

Z podstaty věci je report “pohledem dozadu”. A to není celý příběh. Důležitý je pohled „dopředu“. Tam "vepředu" firma generuje to, co následně bude reportovat. Pohled "dopředu" však má rovněž více podob. Utřiďování firemních priorit udržitelnosti do obvyklých několika "pilířů", nastavování cílů a akčních plánů. A v nesposlední řadě projektové řízení - a volba správných nástrojů pro takové řízení.  Stojí za to i trošku poodstoupit od spíše operativního pohledu na budoucnost a zkusit se podívat na udržitelnost z hlediska strategie. 

Udržitelnost se objektivně - bez ohledu na to, jak moc či málo má firma tuto tématiku zmapovanou - dotýká tak či onak celého byznysu firmy. Udržitelnost má ekonomické, sociální i environmentální aspekty. Je to komplexní téma, které nemá jen jeden rozměr. Naplnění požadavků nové směrnice, případně inspirace touto směrnicí, je proto nejen tématem pro reporting, ale i věcí strategie (vlastně především věcí strategie). Jaké je poslání naší firmy, důvod, proč podnikáme ? Jaká je naše strategie, kterou naše poslání naplňujeme ? Toto jsou velice relevantní, praktické otázky. Pro firmy je proto výzvou identifikovat mezi společenskými tématy taková, která mohou být příležitostí pro jejich byznys. Takové propojení může mít více podob. V řadě oblastí se vyskytnou příležitosti, jejichž byznysové řešení současně pomůže úspoře nákladů a provozní efektivitě. Taková - často "zelená" - řešení nepochybně pomáhají přispívat k řešení společenského tématu. Ostatní firmy z oboru však dříve či později takové řešení uplatní a lídra „dotáhnou“. Opravdovou výzvou je proto nacházet takové příležitosti, které posílí strategickou pozici firmy, kterou konkurence - na rozdíl od provozní efektivity - tak svižně nedotáhne.