Inspiration for Innovation

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

INSPIRATION FOR INNOVATION 

101 Lessons for Innovators

Gijs van Wulfen

BIS Publishers, 2018 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

Kniha se zaměřuje na poskytování praktických postřehů, tipů a nástrojů pro inovaci.

1. Snění jako inovátor: Kniha povzbuzuje čtenáře, aby snili jako úspěšní inovátoři, což naznačuje, že kreativní myšlení a představivost jsou základními kameny inovace.

2. Strategické myšlení: Podtrhuje význam strategického myšlení v inovaci, včetně správného načasování, přerušení stávajících vzorců a pochopení potřeb zákazníků.

3. Kultura inovace: Poukazuje na důležitost vytváření kultury, která podporuje inovace, což zahrnuje otevřenost ke změnám, podporu tvořivosti a experimentování.

4. Implementace inovačních projektů: Nabízí náhled na to, jak úspěšně implementovat inovační projekty, což vyžaduje plánování, správné zdroje a schopnost adaptace.

5. Rozumění zákazníkům: Zdůrazňuje význam hlubokého porozumění potřebám a přáním zákazníků jako klíčového prvku v procesu inovace.

6. Přerušení vzorců: Inovace často vyžaduje přerušení stávajících myšlenkových a operačních vzorců, což umožňuje objevování nových přístupů a řešení.

7. Vizualizace a grafika: Kniha využívá vizuální obsah, včetně obrázků a grafik, které slouží jako inspirace a pomáhají čtenářům lépe pochopit koncepty inovace.

8. Příběhy jako inspirace: Obsahuje inspirativní příběhy, které ukazují různé aspekty a přístupy k inovaci, což čtenářům umožňuje učit se z příkladů reálného světa.

9. Praktické tipy a nástroje: Kniha poskytuje praktické tipy a nástroje pro inovátory, které jim pomohou při vytváření a realizaci inovačních nápadů.

10. Aktivní účast na inovaci: Podtrhuje, že inovace není pouze o nápadech, ale také o aktivní účasti na tvůrčím procesu, od myšlení až po realizaci.