Invisible Women

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

Ženy tvoří polovinu lidstva - a přesto se v celé řadě oblastí lidské činnosti jaksi "automaticky" používají data, opírající se o mužský svět, mužské zkušenosti, mužské fyzické dispozice. Není to proto, že by to tak někdo záměrně chtěl. Prostě to tak je "odjakživa" a jiný pohled nikoho ani nenapadl. Mužské je univerzální. Kniha ukazuje, kde všude se projevuje, když zapomínáme brát v úvahu polovinu lidstva. Od statistik přes design služeb a výrobků až po opomíjení neplacené práce - a to i při výpočtu HDP. Ne všechny příklady z knihy každému "sednou". Ne všechny mají snadné řešení. Ale určitě stojí za to si knihu přečíst. Už jen to je krok k uvědomění si předsudků a stereotypů a tedy i k jejich možnému překonání. Lidi, kteří jsou otevřeni, kniha inspiruje jak přemýšlet jinak. 

INVISIBLE WOMAN

Data bias in a world designed for men

Caroline Criado Perez 

Abrams Press, 2019 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Mužský standard jako norma: Historicky bylo lidské tělo a potřeby mužů brány jako výchozí norma ve většině oblastí, což vede k přehlížení specifických potřeb a dat týkajících se žen.

2. Genderová datová mezera: Existuje systematické opomenutí dat specifických pro ženy v mnoha oblastech, od lékařského výzkumu po pracovní místa a plánování infrastruktury, což způsobuje nesprávné představy o ženách a jejich potřebách.

3. Vliv na medicínu a zdraví: Kvůli zaměření vědeckého výzkumu a klinických studií převážně na mužské subjekty dochází k nedostatku dat o ženském těle a fyziologii, což vede k neefektivním nebo dokonce škodlivým léčbám pro ženy.

4. Pracovní prostředí a design produktů: Ženy čelí v pracovním světě znevýhodnění způsobenému předsudky a zatížením z neplacené práce, a jejich potřeby a bezpečnost jsou často přehlíženy v různých typech designů, standardů a vybavení.

5. Nerovnosti v neplacené práci: Ženy na celém světě vykonávají 61 % domácích prací a nesou 75 % neplacené práce, včetně péče o druhé, což má dopad na jejich zdraví, chudobu a nižší důchody.

6. Genderové předsudky na pracovišti: Navzdory proklamovaným meritokraciím čelí ženy skutečným výzvám a předsudkům, zejména v muži ovládaných sektorech jako je technologie.

7. Bezpečnost na pracovišti: Mnoho standardů, vybavení a politik bezpečnosti na pracovišti je navrženo s předpokladem, že ženy jsou jen menší verzí mužů, což vede k nedostatku genderově specifického výzkumu ohledně pracovních nebezpečí.

8. Vyloučení žen z designu a intervencí: Ženy mají odlišné potřeby od mužů a hrají klíčové role ve společnosti, přesto jsou často vyloučeny z uživatelského výzkumu nebo designu produktů.

9. Zdravotní rizika a designové předsudky: Designové předsudky nejsou jen nepříjemné, ale mohou mít také zdravotní důsledky, například žena má v případě autonehody o 47 % vyšší pravděpodobnost vážného zranění a o 17 % vyšší pravděpodobnost úmrtí než muž, protože testy nárazů se obvykle provádějí s použitím figurín mužů.

10. Potřeba zapojení žen do výzkumu a designu: Kniha zdůrazňuje důležitost zahrnutí žen do výzkumu a designových procesů, aby se zajistilo, že produkty a politiky budou vyhovovat potřebám všech lidí, nejen mužů.