Jak z dobré firmy udělat skvělou

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

JAK Z DOBRÉ FIRMY UDĚLAT SKVĚLOU 

Jim Colins 

Grada, 2008 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. První kdo, pak co: Důležitost správného výběru lidí před stanovením strategie. Collins zdůrazňuje, že nejdříve musíte mít na palubě správné lidi a teprve poté se můžete rozhodnout, kam plout.

2. Hedghog Concept (Ježkovský koncept): Jednoduchý, ale hluboký koncept, který spočívá ve spojení toho, co váš tým nejvíce vášnivě dělá, v čem může být nejlepší na světě a co řídí vaše ekonomické motory.

3. Kulturní disciplína: Good to Great firmy vyvíjejí kulturu disciplíny, kde lidé jsou zavázáni k vynikajícím výsledkům a současně mají svobodu a zodpovědnost v rámci jejich systému disciplíny.

4. Technologické akcelerátory: Collins objasňuje, že i když technologie samy o sobě nejsou hnacím motorem transformace z dobré na skvělou, mohou významně urychlit proces, pokud jsou využívány správným způsobem.

5. Koncepce létajícího kola: Vytrvalost a disciplína při používání konzistentních akcí, které nakonec vedou k dramatickým výsledkům díky akumulaci úsilí.

6. Vůdčí osobnosti úrovně 5: Vůdci, kteří kombinují osobní skromnost s profesionální vůlí k dosažení skvělosti. Tito vůdci jsou klíčoví pro transformaci z dobré na skvělou.

7. Konfrontace s krutou realitou: Přijetí skutečnosti současné situace firmy, zatímco se zachovává víra, že firma může a bude úspěšná.

8. Kultura disciplíny: Vytvoření prostředí, kde se disciplína nevnucuje shora, ale každý jednotlivec ji v sobě má a přispívá tak k celkovému úspěchu.

9. Zastavení dobrého, aby se mohlo stát skvělým: Odpoutání se od produktů, strategií a operací, které jsou dobré, ale nevedou firmu k vynikajícímu výkonu.

10. Zásada kumulativního účinku: Pochopení, že velké změny a úspěchy nevznikají přes noc, ale jsou výsledkem dlouhodobého, konzistentního úsilí.

O téhle knížce máme i video 

mrkněte/ poslechněte si náš podcast