Let My People Go Surfing

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

LET MY PEOPLE GO SURFING

The Education of a Reluctant Businessman

Yvon Chouinard  

Penguin Books , 2006 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Podnikání a péče o přírodu: Chouinard zdůrazňuje, že podnikání a péče o přírodu mohou jít ruku v ruce. Jeho příběh ukazuje, jak je možné vybudovat úspěšnou firmu, která zároveň dbá na ochranu životního prostředí.

2. Autenticita a hodnoty: Pro Chouinarda je důležité, aby se jeho podnikatelské aktivity shodovaly s jeho osobními hodnotami a přesvědčením. Patagonia je příkladem firmy, jejíž značka a kultura jsou přímým odrazem autenticity a hodnot jejího zakladatele.

3. Kvalita a dlouhodobá udržitelnost: Chouinard klade důraz na výrobu kvalitních a dlouho trvajících produktů, což je přístup, který podporuje udržitelnost a snižuje negativní dopady na životní prostředí.

4. Inspirace a implementace řešení: Patagonia se snaží být inspirací a prostředkem pro implementaci řešení environmentální krize. Firma ukazuje, že podniky mohou hrát klíčovou roli v hledání a uplatňování řešení pro ochranu přírody.

5. Zodpovědnost firem: Chouinard věří, že firmy mají zodpovědnost za škody, které způsobují Zemi, a měly by být aktivně zapojeny do jejich nápravy.

6. Méně je více: "Čím více víte, tím méně potřebujete" - Chouinard tímto výrokem zdůrazňuje, že jednoduchost a minimalismus mohou vést k bohatšímu a smysluplnějšímu životu.

7. Význam procesu: Cesta je důležitější než cíl. Chouinard poukazuje na to, že osobní a duchovní růst se neodehrává, když jsou kompromisy na úkor procesu.

8. Neznalost jako zdroj škod: Mnoho škod způsobených planetě pramení z naší vlastní neznalosti. Chouinard zdůrazňuje důležitost vzdělávání a uvědomění si dopadů našich činů na životní prostředí.

9. Posun paradigmatu: Chouinardova práce a úspěch Patagonie ukazují, že je možné "dělat dobře tím, že děláte dobře", což je změna paradigmatu, která může vést k čistší ekonomice.

10. Riziko a limity: Chouinardovo dobrodružství v horolezectví ho naučilo nikdy nepřekračovat své limity a být věrný sám sobě. Tato lekce se promítla i do jeho podnikání, kde hledá rovnováhu mezi rizikem a zodpovědností.