Model konání dobra

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

MODEL KONÁNÍ DOBRA

Shari Arison 

Euromedia Group, 2018 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Důležitost lidsky orientovaných hodnot v podnikání: Shari Arison zdůrazňuje, že podniky by měly klást důraz na hodnoty zaměřené na člověka, což může vést k většímu přínosu pro jednotlivce i celou společnost.

2. Model Doing Good jako katalyzátor pro změnu: Tento model je prezentován jako nástroj pro transformaci podniků tak, aby lépe sloužily lidem a planetě, nejenom za účelem zisku.

3. Význam rovnováhy mezi lidmi, planetou a ziskem: Arison argumentuje, že podniky mohou a měly by najít rovnováhu mezi potřebami lidí, ochranou planety a generováním zisku.

4. Podpora pozitivních změn v korporátním světě: Kniha vyzývá všechny účastníky podnikového světa, aby se stali agenty změny a podporovali pozitivní vliv na společnost.

5. Osobní příběhy jako inspirace pro dobro: Shari sdílí osobní příběhy lidí, kteří učinili rozdíl tím, že mysleli, mluvili a jednali v zájmu dobra, což čtenářům poskytuje inspiraci.

6. Důležitost individuálního přínosu a přijímání: Kniha zdůrazňuje, že pro dosažení harmonického života je klíčové najít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.

7. 13 hodnot pro lidsky orientované vedení: Arison představuje 13 klíčových hodnot, které by měly být základem pro vedení a rozhodování v podnikání s ohledem na lidstvo a planetu.

8. Podnikání a filantropie jako silná platforma pro změnu: Kniha ukazuje, že kombinace podnikání a filantropie může být mocnou silou pro pozitivní sociální a environmentální změny.

9. Potřeba transformace podnikového modelu: Arison vyzývá k přehodnocení tradičního podnikového modelu ve prospěch modelu, který podporuje udržitelnost a sociální odpovědnost.

10. Výzva k akci pro všechny účastníky podnikání: Na závěr kniha vyzývá všechny, od vlastníků firem po zaměstnance, aby se zapojili do procesu změny a stali se součástí pohybu směrem k udržitelnějšímu a lidsky orientovanějšímu podnikání.