Musí české malé a střední firmy reportovat ESG?

Martin Walter

ESG poskytuje spíše příležitost pro přemýšlení, jak nacházet konkurenční výhodu. ESG se přiměřeně budou muset věnovat i podniky, které dodávají těm, kterých se povinný ESG reporting týká. Dojem, že všechny české malé firmy budou muset povinně reportovat ESG ve vší složitosti směrnice CSRD je mylný.

Směrnice EP a Rady 2022/2464 o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) oprávněně budí zájem, někdy i obavy. Nakonec jde o novou povinnost, s níž řada firem nemá zkušenosti. Lze očekávat další vlnu pozornosti poté, co Evropská komise letos v létě vydá první sadu standardů, podle nichž by měly firmy reportovat.

O evropské „ESG směrnici“ se mluví na konferencích, workshopech, v podcastech i v průzkumech. A jak už to bývá, ne vždy je vše vysvětleno a ne vždy je vše pochopeno. Nepřesné interpretace pak mají tendenci „žít svým životem“. Například zkratkovitá informace, že o ESG budou muset od roku 2026 reportovat i malé a střední podniky (MSP). Zní to překvapivě. Vždyť podle původní předkládací zprávy Evropské komise by  směrnice měla zahrnout cca 49 000 firem. A malých a středních podniků je v celé EU řádově 22 milionů. Takže to asi tak „horké“ nebude.

Přesto podle jednoho průzkumu z roku 2023 neví 75% českých malých a středních firem, že „od roku 2026 bude povinné vykazovat ESG report“. V komentáři se pak uvádí, že „přibude další administrativní zátěž“ a že „jde o další byrokratickou nášlapnou minu“. Nelze vyloučit, že další živnou půdou pro legendu o povinné ESG zátěži českých malých firem bude projednávání „ESG směrnice“ v Poslanecké sněmovně (do 6.7.2024 má Česko směrnici transponovat do právního řádu).

Stojí za to si v klidu text právního předpisu přečíst, případně se poradit. Někdo kdesi napsal, že pokud je v titulku obsažen otazník, odpověď bývá „ne“.  V tomto případě to je „ne, ale v nevelkém množství ano“. Směrnice (viz čl. 5 odst. 2c) uvádí, že se od 1.1.2026 vztáhne na MSP které jsou „subjekty veřejného zájmu“ (a nejsou zároveň mikropodniky). Jde o MSP, které se řídí právem některého členského státu EU a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu. Kótované MSP a ne příliš složité instituce a kaptivní pojišťovny. Firmy, které spadají do této kategorie, to o sobě dávno vědí.

Tématika ESG poskytuje příležitost pro přemýšlení, jak v rámci byznys modelu i v podmínkách např. středního podniku nacházet konkurenční výhodu. Platí rovněž, že se ESG přiměřeně budou muset věnovat podniky v dodavatelském řetězci, protože dodávají těm, kterých se povinný ESG reporting týká. V tomto směru bude ještě nepochybně zpracována řada doporučení a nástrojů. Je tedy nepochybně důležité ESG nepodceňovat. Dojem, že všechny české MSP budou muset povinně od roku 2026 reportovat ESG podle směrnice CSRD ve vší její složitosti, je mylný.