Nudge (šťouch)

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

Není to učebnice. Je zábavným a čtivým úvodem do behaviorální ekonomie. Světa, kde v lidských rozhodnutích nepanuje vždy  racionalita a zralá úvaha. Ale také emoce, návyky, pohodlnost. Knížka nás zaujala tím, jak ukazuje, jak se dá s "neracionalitou" pracovat. Jak postavit "architekturu výběru" tak, abyste dosáhli záměru, o který (například jako poskytovatel služby) usilujete. Viděno obecněji, je pro nás takovým "postrčením" k tomu, abychom měli na paměti, že celá naše práce je především o lidech. Spolu s Kahnemannovým "Myšlením rychlým a pomalým", Schwartzovým "Paradoxem volby" nebo s "The Why Axis" od Gneezyho a Levitta je tato knížka řazena mezi deset nejvlivnějších knih z oboru  behaviorální ekonomie. Bez ohledu na žebříčky popularity stojí za to si knihu přečíst.

NUDGE (ŠŤOUCH)

Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein  

Kniha Zlín, 2010

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Dva systémy myšlení: Kniha rozlišuje mezi "Reflexivním systémem" a "Automatickým systémem" lidského myšlení. Reflexivní systém je záměrný a sebevědomý, zatímco Automatický systém je rychlý, instinktivní a nezahrnuje tradiční pojetí myšlení.

2. Heuristiky a zkreslení: Lidé dělají předvídatelné chyby kvůli používání heuristik a zkreslení, jako je kotvící efekt, dostupnostní heuristika, reprezentativnost a status quo zkreslení.

3. Libertariánský paternalismus: Koncept, který spojuje libertariánství s paternalismem, tvrdí, že je legitimní snažit se ovlivňovat chování lidí, aby jim to přineslo prospěch, ale zároveň jim umožňuje svobodu volby.

4. Architektura volby: Návrh rozhodovacích prostředí, který mění chování lidí předvídatelným způsobem bez omezení možností nebo významných změn ekonomických pobídek.

5. Kritika homo economicus: Kniha kritizuje pohled na člověka jako na bytost, která vždy myslí a rozhoduje se dokonale racionálně, a poukazuje na to, že lidé dělají chyby kvůli svému lidskému charakteru a psychologii.

6. Vliv sociálních interakcí: Lidé jsou ovlivňováni svými sociálními interakcemi a společenským tlakem, což má za následek herd mentality a může vést k neoptimálním rozhodnutím.

7. Doporučení pro politiku: Kniha nabízí návrhy politik v oblastech jako úspory na důchod, zdravotní péče a další, které využívají principy libertariánského paternalismu k zlepšení rozhodování.

8. Nudge (šťouch): Jakýkoli způsob architektury volby, který změní chování lidí předvídatelným způsobem, vyžaduje minimální zásah a je levný.

9. Kritika status quo bias: Lidé mají tendenci pokračovat v tradičním kurzu jednání, i když to není v jejich nejlepším zájmu, což může vést k neefektivním rozhodnutím.

10. Pozitivní recepce a vliv: Kniha byla kritiky dobře přijata a měla významný vliv na ekonomii, psychologii a veřejnou politiku, což ukazuje na její široký dopad a relevanci.