Pravidlo žádných pravidel

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

PRAVIDLO ŽÁDNÝCH PRAVIDEL

Reed Hastings, Erin Meyer 

Jan Melvil, 2020 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Hustota talentu - Klíčovým prvkem úspěšného pracoviště jsou mimořádně talentovaní kolegové. Netflix trenuje své manažery, aby měli odvahu propustit každého zaměstnance, který nevykazuje vynikající výkony.

2. Zvyšování upřímnosti - Netflix podporuje kulturu, kde lidé říkají, co opravdu myslí, ale s pozitivním záměrem. Cílem je dostat názory, pocity a zpětnou vazbu na stůl, kde mohou být řešeny.

3. Odstraňování kontrol - Netflix experimentoval s odstraněním psaných pravidel dovolené a potřeby žádat o volno. Důraz je kladen na to, co zaměstnanci dosáhnou, ne na počet odpracovaných hodin.

4. Flexibilita a odpovědnost - Vedení společnosti Netflix vyzdvihuje význam flexibility a odpovědnosti, které společně vedou k větší angažovanosti a kreativitě od vrcholu až ke dnu organizace.

5. Transparentnost a otevřenost - Netflix klade velký důraz na transparentnost a otevřenost, což umožňuje zaměstnancům získávat a poskytovat zpětnou vazbu, která je klíčem k neustálému zlepšování.

6. Odstranění pravidel a procesů - Společnost se snaží odstranit zbytečná pravidla a procesy, které brání rychlému rozhodování a inovacím.

7. Platová politika - Netflix se snaží platit svým zaměstnancům nadprůměrné platy s cílem přilákat a udržet si top talenty.

8. Kultura zpětné vazby - Podporuje se kultura otevřené a konstruktivní zpětné vazby, která pomáhá zaměstnancům růst a zlepšovat se.

9. Decentralizace rozhodování - Netflix podporuje decentralizaci rozhodování, což zaměstnancům umožňuje mít větší kontrolu nad svými rozhodnutími a podporuje inovace.

10. Adaptabilita a globální expanze - Při své globální expanzi Netflix hledá lidi, kteří se hodí do kultury společnosti, ale zároveň je ochoten se přizpůsobit a učit se od různých kultur.