dostupnost vody v Etiopii – česká firma zabodovala

Aplikace Water Report, vyvinutá českou firmou, podstatným způsobem zprůhlednila využití a údržbu vodních zdrojů a dostupnost vody v několika desítkách obcí na etiopském venkově. Pomohla tak řadě tisíc obyvatel v místních komunitách i součinnosti s úřady a omezila prostor pro korupci.

3000

venkovanů připadajících na jeden vodní zdroj

26 %

obyvatel venkova má přístup k nezávadné vodě

43

počet zapojených obcí po rozběhnuté projektu

příležitost - výchozí stav

Etiopský venkov na řadě míst trpí nedostatkem vodních zdrojů. Například v provincii Alaba, kde žije přibližně 300 tisíc lidí, připadá na jeden vodní zdroj přes 3000 venkovanů. Na dostupnosti vody závisí ekonomické a sociální fungování místních komunit. V případě poruchy vodního čerpadla trvá v místních podmínkách až několik dní, než se informace dostane k regionální správě, která má opravu na starosti. Proces přenosu informace a sjednání nápravy se navíc v místních podmínkách potýkal s problémy nedostatečné transparentnosti či korupčního jednání.

strategie - zvolené řešení

Česká rodinná společnost Hrdlička vyvíjí řadu geodetických řešení např. pro liniové a další stavby a působí mj. směrem k aplikacím, které zjednodušují stavební řešení. Působí v ČR i v zahraničí. Pro Etiopii vyvinula mobilní aplikaci, která sleduje zdroje vody v regionu. V případě poruchy místní správce zdroje pomocí aplikace vyrozumí centrálu. Aplikace nejen sděluje aktuální informace o stavu čerpadla, umožňuje přivolat mechanika z vodohospodářské centrály, ale také informovat o tom, kolik peněz se za vodu vybralo. Součástí projektu je i předání know-how, základního vybavení a proškolení uživatelů. Mobilní služba WaterReport je součástí projektu Protecting Water in Africa a v Etiopii byl uplatněn v součinnosti s organizací Člověk v tísni.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Projekt podporuje udržitelnost fungování vodních zdrojů, do kterých neziskové organizace investovaly prostředky rozvojové pomoci. Do projektu vložil své prostředky jak Člověk v tísni, tak společnost Hrdlička. Záměrem je rozšířit projekt Protecting Water in Africa do dalších regionů i ve spolupráci s dalšími organizacemi s cílem dosáhnout návratnost investice. Projekt přináší zpřehlednění výměny informací mezi africkými úřady a správci vodního zdroje. Aplikace umožňuje evidovat, kolik vody vytočili místní lidé za měsíc, kolik peněz vybrali a kolik uložili do banky. Zvyšuje to transparentnost a omezuje prostor pro korupci. Peníze, které se tak ušetří, bude možné posílat zpět do oprav vodních zdrojů.

Toto je případová studie zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů jako ilustrace konceptu Shared Value.