výživa pacientů – problémy příležitostí pro firemní inovace

Jak se rozpoznané závažné téma (malnutrice, resp. dysfagie) stává příležitostí pro vývoj dostupného bezplatného diagnostického nástroje i pro rozvoj nových služeb a portfolia výrobků pro řešení těchto zvláštních výživových potřeb. 

11 %

pacientů – seniorů v nemocnicích ohroženo malnutricí

80 %

pacientů s Parkinsonem ohroženo dysfagií

60 miliard korun

náklady na léčbu komplikací spojených s malnutricí

příležitost - výchozí stav

Tzv. malnutrice seniorů je závažný zdravotnický problém, který se týká vyspělých zemí. Jeho rozpoznání jako společensky vážného tématu je však u nás teprve v počátcích. V nemocnicích a zařízeních dlouhodobé péče bývá v ohrožení malnutricí až 1/3 pacientů, především seniorů. Podvýživa bývá často přehlížena či nediagnostikována. Nedostatečná výživa pacienta vede i ke znehodnocení účinnosti léčby, neumožňuje účinnou rehabilitaci, vede k úbytku svalové hmoty i kvality života. Náklady na léčbu zdravotních komplikací spojených s podvýživou dosahují v ČR  odhadem na 60 miliard Kč. Podle expertních odhadů z EU může prevence nedostatečné výživy ušetřit až 1000 EUR na 1 hospitalizovaného pacienta. Správnou výživu seniorů komplikuje i tzv. dysfagie (poruchy polykání). Dle odhadů onemocní dysfagií 8 z 10 pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a 1 až 2 třetiny pacientů po mozkové mrtvici.

strategie - zvolené řešení

Společnost Nestlé – světový lídr v oblasti výživy – rozpoznala v tomto problému příležitost a rozhodla se podílet se na jeho řešení. Sehrála průkopnickou roli při šíření povědomí a  vývoje jednoduchého a srozumitelného nástroje diagnostiky malnutrice seniorů. Výzkumný ústav Nestlé Nutrition Institute vyvinul tzv. MNA - „malý výživový test“. Jde o bezplatný, veřejně široce sdílený odborný screeningový test vyhodnocení malnutrice seniorů, předávaný v podobě bezplatných natištěných dotazníků i přes specializované stránky webu či jako aplikace ke stažení do chytrého telefonu. Je určen nejen zdravotnickým a pečovatelským zařízením, ale i např. rodinám potenciálně ohrožených seniorů. Podobně je zaměřen diagnostický vyhodnocovací nástroj EAT-10, určený k diagnóze dysfagie – poruchy polykání.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Použití MNA umožňuje odhalit malnutrici i při tzv. normálním indikátoru tělesné hmotnosti BMI. Např. při výzkumu vzorku 3299 pacientů se v pásmu malnutrice či rizika malnutrice pohybovalo při použití kritéria BMI „jen“ 25 % pacientů, použití testu MNA  odhalilo malnutrici či její riziko u 68 % pacientů. Díky MNA se podařilo rozpoznat riziko malnutrice u dalších 40 % seniorů. Podobně napomáhá identifikace poruch příjmu potravy v podobě dysfagie. Na rozpoznání problému a diagnózu navazuje vývoj moderních výživových řešení, specializovaných produktů v sortimentu Nestlé Health Science pro celou škálu nemocničních a pečovatelských zařízení. Tento příklad ilustruje, jak se rozpoznané závažné téma (malnutrice, resp. dysfagie) stává příležitostí pro vývoj dostupného bezplatného diagnostického nástroje i pro rozvoj nových služeb a portfolia výrobků pro řešení těchto zvláštních výživových potřeb.

Toto je případová studie zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů jako ilustrace konceptu Shared Value.