zdravotnická osvěta pomáhá lidem i značce

Značné znečištění indických zdrojů povrchových vod s sebou nese výskyt mnoha nemocí. Program „Probuzení zdraví“ mýdla Lifebuoy se stal největší soukromou zdravotnickou osvětovou kampaní v Indii a vedl zároveň k obchodnímu úspěchu značky.

75 %

povrchových vod v Indii znečištěno

135 mil

osob v Indii se zapojilo do projektu

300 mil USD

roční obrat Lifebuoy

příležitost - výchozí stav

Přenosná onemocnění představují významnou část celkového výskytu nemocí v Indii. Velká část těchto onemocnění souvisí s chorobami, přenášenými vodou, půdou a potravou, jako průjem, tyfus, zamoření parazity a další. 75 % indických zdrojů povrchových vod je znečištěno. Bohužel není překvapením, že většina indických domácností je vystavena chorobám přenášeným vodou. Tyto statistiky však zároveň pro soukromý sektor představují velkou příležitost, jak vyvíjet řešení.

strategie - zvolené řešení

Kromě instalace rozsáhlých vodních systémů nabízejí firmy domácnostem filtry na čištění vody a vyhledávají i příležitosti jdoucí nad rámec poskytování vody. Obrovský úspěch získalo mýdlo značky Lifebuoy od firmy Unilever.  Program Lifebuoy "Health Awakening" („probuzení zdraví“) podporuje šíření hygienických postupů mezi venkovskými obyvateli, aby se snížil výskyt průjmu. Týmy Lifebuoy opakovaně navštěvují vesnice a vysvětlují obyvatelům nebezpečí choroboplodných zárodků, stejně jako výhody mytí rukou mýdlem. Tato kampaň je největší soukromou hygienickou a zdravotnickou osvětovou kampaní na indickém venkově, zaměřenou na poučení obyvatel o základních hygienických návycích. Od roku 2002 zasáhl projekt více než 135 milionů lidí.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Zatímco kampaň vedla k častějšímu mytí rukou mýdlem a snížila počet úmrtí na průjmy, pomohla současně tomu, aby se červená mýdla Lifebuoy stala v Indii nezpochybnitelným lídrem trhu. Značka Lifebuoy získala 18,4 % tržního podílu a roční obrat dosáhl 289 milionů dolarů. Navíc pro ni Indové opakovaně hlasují a řadí ji tak mezi deset nejdůvěryhodnějších značek v každoročním průzkumu, prováděném společností Brand Equity. Řada společností začala považovat problémy zdravotní péče a hygieny v Indii nejen za nepřijatelný společenský problém, ale také za obchodní příležitost.

Toto je případová studie zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů jako ilustrace konceptu Shared Value.