Síla mýtu

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

Jak se k nám dostala a proč jsme ji otevřeli? 

Asi před 7 lety jsem měla potřebu v nějakých knížkách zjistit, jestli za "pomáháním" - tedy firemním CSR, filantropií, dnes ESG není nějaká daná věc, kterou jen nevidím. Co nás všechny žene k tomu, že se to děje a jestli se za tím dá vysledovat nějaká.. jak to říct.. ne logika, protože tam hraje prim rozum a myšlení, ale nějaká naše lidská nevědomá, ale zásadní potřeba (i u Maslowa to najdeme, jen jsem to chtěla pochopit hlouběji). Campbell mi touhle knihou otevřel svět mýtu hlavně po té procesní stránce (zkuste si oddělit ten obsah a strukturu vyprávění jakéhokoliv mýtu), protože mi ukázal, že ten proces, ta struktura je vždycky stejná, jen se to s respektem zabalí do kultury, kde se právě nacházíme. No a to je inspirativní jako blázen :) a kromě toho aplikovatelné i do firem. 

Právě tuhle knížku jsem vybrala proto, že se krásně čte a pokud to má být vaše první setkání s mýtem a chcete ho pohopit, zvolila bych tuhle, protože to je přepis jednoho z nejúspěšnějších televizních naučných pořadů, šestihodinového cyklu rozhovorů 

Josepha Campbella (1904–1987) významného amerického spisovatele a editora, jehož práce se zaměřovaly na srovnávací mytologii. Studoval univerzální funkce mytů v různých lidských kulturách a mytické postavy v širokém spektru literatur. Campbellův výzkum a publikace měly hluboký dopad na pochopení mytů a jejich role v různých kulturách po celém světě.   

s moderátorem Billem Moyersem.

Ke knížce se často vracím a většinou jsem překvapená, že tam vždycky najdu něco nového a zároveň že s většinou těch myšlenek už pracuji - s některými vědomě, hlavou..s některými už to mám tak, že je zapojuji je do každodenního života a práce, a vůbec o nich nepřemýšlím, přijdou mi prostě "tak samozřejmé".

Campbell toho napsal hodně a podle mě stojí za přečetení úplně všechno.  

Proč je pro nás důležitá? 

Myšlenky v knize mě velmi inspirovaly k zamyšlení nad hlubšími hodnotami a přístupy k práci a vedení. Myslím si, že zvyšování povědomí o hodnotě mýtu v moderním podnikání je velmi důležité - protože porozumění mýtů může být prospěšné pro celkovou strategii a úspěch každé firmy a tahle cesta samozřejmě začíná u každého jednotlivce. První krok je nakouknout a vyhodnotit, jestli je to pro mě, nebo ne..ale je škoda se za ty dveře ani nepodívat.. 

Komu ji doporučujeme a komu ne? 

Já ji doporučuju úplně všem. 

Myslím, že radost ve čtení knihy najdou ti, kterým stejně jako mně jiskří oči, když se můžou ponořit do světa nevědomí a hledat v něm řád :). 

SÍLA MÝTU

Joseph Campbell

Bill Moyers

Argo, 2016 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Mýtus jako zrcadlo lidského života - Kniha objasňuje, jak mýty odrazí základní lidské zkušenosti a aspirace, což může pomoci firmám lépe pochopit a reagovat na hlubší motivace a hodnoty svých zaměstnanců i zákazníků.

2. Cesta hrdiny - Koncept "cesty hrdiny", který Campbell popisuje, ilustruje univerzální cestu každého jednotlivce za osobním růstem a překonáním výzev. Pro firmy, které se zaměřují na osobní rozvoj a leadership, může tento přístup nabídnout cenný rámec pro rozvojové programy.

3. Transformace a obnova - Campbell zdůrazňuje význam transformace jako klíčové součásti mýtu. Toto je přímo aplikovatelné na firemní změny a může inspirovat k inovativnímu myšlení v oblasti řízení změn a firemní kultury.

4. Symbolika a jazyk mýtů - Porozumění symbolice mýtů může pomoci firmám lépe komunikovat jak interně, tak externě, zvláště pokud jde o brand storytelling a marketingové strategie.

5. Mýty a společenské hodnoty - Mýty ovlivňují a jsou ovlivňovány společenskými hodnotami. Firmy mohou využít tuto dynamiku k posílení své sociální odpovědnosti a k vytváření hodnot, které rezonují se současnými i budoucími generacemi.

6. Univerzálnost a diferenciace v mýtech - Campbell ukazuje, jak různé kultury interpretují obdobné mýtické motivy různými způsoby. To může inspirovat firmy k globalizaci s respektem k lokálním kulturám a zvyklostem.

7. Mýty a osobní identita - Porozumění, jak mýty formují osobní a kolektivní identitu, může pomoci firmám v oblastech jako je diverzita a inkluze, posilujíc tímto firemní kulturu a vztahy na pracovišti.

8. Mýtus a krize - Campbell rozpracovává, jak mýty mohou nabízet uklidnění a směr v časech krize. Toto je zvláště relevantní pro krizové řízení a může pomoci firmám vytvářet odolné strategie.

9. Rozvoj skrze narativy - Využití narativů pro osobní a profesní rozvoj je dalším klíčovým prvkem, který Campbell zdůrazňuje. Konzultační firmy mohou tento koncept aplikovat při vytváření transformačních workshopů a školení.

10. Mýty a vedení - Campbellova diskuse o tom, jak mýty ovlivňují pojetí vedení, může poskytnout nové perspektivy na leadership a jeho role ve firmách.