Stanislav Kužel

Peter Sokol | Innovation Footprint

o mně

Standa pracuje jako konzultant v oblasti nefinančního reportingu, ESG, přípravy průmyslových společností na audit a verifikaci nefinančních ročních zpráv. Dalším polem působnosti jsou sociální a environmentální studie, studie dopadů průmyslové činnosti apod. Se Standou už několik let spolupracujeme na přípravách reportů. 

Přímo nefinančním reportingem se zabývá 21 let (Philip Morris ČR a.s., Lidl Česká republika s.r.o., Česká inspekce životního prostředí, Skupina Sev.en, NWR Plc., Czech Coal Group aj.). Jako konzultant stál u vydání více než desítky GRI reportů firem v České republice, většina jich byla auditována, nebo verifikována GRI. V letech 2017-19 byl člen odborné poroty - Ceny SDGs (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.). 

Standa má rád skutečná data, umí je analyzovat, interpretovat, zpracovat, reportovat a srozumitelně o datech mluvit s jejich producenty, správci a čtenáři (stakeholdery). Je přesvědčený, že: "Kde nejsou transparentní, srozumitelná a ověřitelná data, tam není možná diskuse. Kde neproběhla diskuse, není důvěra. Kde není důvěra, není možná spolupráce a porozumění." Proto se mu líbí práce na reportingu.

stanislav.kuzel@smart-report.cz