The Book of Noble Purpose

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

THE BOOK OF NOBLE PURPOSE

Olivier Onghena-t Hooft 

Lannoo Publishers, 2020

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Noble Purpose (Vznešený účel) - Centrální síla, která řídí angažovanost a dává lidem a organizacím smysl v jejich činnosti.

2. Význam osobního a organizačního smyslu - Lidé a organizace jsou přitažlivější a angažovanější, když stojí za něčím významným, co přesahuje pouhý zisk.

3. Vytváření vědomého ekosystému - Pro úspěch organizace je nezbytné vyvinout se v vědomý ekosystém, kde jsou lidé povzbuzováni, aby se stali plně a opravdově sami sebou.

4. Spojení ekologie, humanismu a ekonomické prosperity - Knihy představuje vizi společnosti, kde ekologie, humanismus a ekonomická prosperita jdou ruku v ruce jako základ udržitelné budoucnosti.

5. Důležitost smysluplného života - Podporuje ideu, že jednotlivci by měli vést život, který má a dává smysl.

6. Angažovanost v práci - Poukazuje na statistiku, že 65% aktivní populace na světě není angažované ve své práci, a nabízí řešení, jak to změnit.

7. Vedení organizace s noble purpose - Zkoumá, jaké typy organizací lidé chtějí vést a jak může být noble purpose integrován do vedení a kultury organizace.

8. Ekonomie a společnost s pozitivním pohledem na člověka a svět - Navrhuje, jak můžeme vytvořit ekonomiku a společnost, které mají pozitivní pohled na lidstvo a svět.

9. Nástroje pro inkorporaci Noble Purpose - Kniha poskytuje nástroje, jak začlenit centrální sílu Noble Purpose do vašeho života a práce.

10. Inspirace z osobního příběhu autora - Kniha je inspirována osobním příběhem autora a jeho podnikatelskými zkušenostmi, které ilustrují, jak může být Noble Purpose realizován v praxi.