Tvůrčí akt: Způsob bytí ve světě

Proč je tahle knížka na našem seznamu? 

Jak se k nám knížka dostala a proč jsme ji otevřeli? Proč je pro nás důležitá z dnešního pohledu? Komu ji doporučujeme a komu ne?  

TVŮRČÍ AKT: ZPŮSOB BYTÍ VE SVĚTĚ  

Rich Rubin 

Aurora, 2023 

10 nejvýznamnějších myšlenek z této knížky:

1. Tvorba jako způsob bytí: Rubin tvrdí, že tvorba není jen o vytváření něčeho, ale o způsobu života a vnímání světa. Je to postoj, který lze kultivovat a rozvíjet praxí.

2. Přijetí zvědavosti: Zvědavost je podle Rubina základem kreativity. Podporuje čtenáře, aby kladli otázky, prozkoumávali nové nápady a nikdy se nepřestávali učit.

3. Přátelství s neúspěchem: Neúspěch je nevyhnutelnou součástí tvůrčího procesu. Rubin věří, že neúspěch by měl být přijímán jako příležitost k učení a růstu, nikoli jako něco, čeho se obávat.

4. Důležitost spolupráce: Rubin zdůrazňuje význam spolupráce v tvůrčím procesu. Podporuje čtenáře, aby spolupracovali s lidmi s odlišnými perspektivami a dovednostmi, aby vytvořili něco opravdu unikátního.

5. Důvěra ve vlastní instinkty: Rubin věří, že intuice je v tvůrčím procesu mocným nástrojem. Podporuje lidi, aby důvěřovali svým instinktům a riskovali.

6. Oslava omezení: Rubin tvrdí, že omezení mohou být mocným katalyzátorem pro kreativitu. Přijetím omezení nás vyzývá, abychom se snažili myslet mimo zaběhnuté postupy a přicházeli s inovativními řešeními.

7. Praxe uvědomělosti: Rubin zdůrazňuje význam bytí přítomným v okamžiku a plně zapojeným do tvůrčího procesu. Podporuje čtenáře, aby praktikovali techniky uvědomělosti, jako je meditace, aby kultivovali klidnou a soustředěnou mysl.

8. Význam odpočinku: Odpočinek a relaxace jsou pro kreativitu zásadní. Rubin doporučuje, když se člověk cítí uvíznutý nebo přetížený, aby si dal pauzu a dobil baterie.

9. Přijetí nedokonalosti: Perfekcionismus může být velkou překážkou pro kreativitu. Rubin podporuje čtenáře, aby přijímali nedokonalost a soustředili se na proces, nikoli na konečný výsledek.

10. Vystavení se skvělému umění: Pomáhá kalibrovat velikost a informuje o rozhodnutích, která později učiníte. Kreativní práce často zahrnuje hlubokou emoční investici, takže je důležité spravovat svůj mentální a emoční stav, aby bylo možné udržet výstup v dlouhodobém horizontu.