Význam dialogu se stakeholdery

Martin Walter

Rozpoznání významu dialogu se stakeholdery a jeho využití pro řízení byznysu má strategickou hodnotu. Bez ohledu na to, zda firma vydává zprávy o udržitelném podnikání nebo ne. Z povahy věci má stakeholder dialog řadu přesahů - od řízení reputace až po řízení změny a budování firemní kultury.

O řízení vztahů se zájmovými stranami či stakeholdery slýcháváme často v souvislosti s udržitelným podnikáním a vypracováváním ESG zpráv o udržitelnosti, tzv. nefinančním reportingu. Standardy, které se tématu věnují, jsou např. GRI 3 Material Topics 2021, který řeší výběr témat významnosti, výběr stakeholderů a identifikaci prioritních témat pro reporting, a AA 1000 Stakeholder Engagement Standard, který se komplexně věnuje průběžné systematické práci firem se svými stakeholdery. Nově přijatá Směrnice EU 2022/2464  o podávání zpráv podniků o udržitelnosti pamatuje na vztahy se stakeholdery, stejně tak jako na ně  pamatují nové ESRS standardy. Standard ESRS 2 (obecné informace o podniku) požaduje zveřejnit informace,  související se zájmy a názory zúčastněných stran a provázané se všemi deseti tematickými standardy ESRS (E 1 až E 5, S 1 až S 4 a G 1). 
Vidět všude paragrafy a standardy by byl až příliš "legalistický" přístup. Ano, postup podle pravidel je důležitý. Ale nejde zdaleka jen o reporting. Bez ohledu na povinnost reportingu, bez ohledu na legislativní povinnost, dialog se stakeholdery má pro firmu důležitost sám o sobě.

Firmě například: 

  • poskytuje obrázek o tom, co a jak moc je pro stakeholdery důležité (a co není)
  • dodává významnou zpětnou vazbu pro působení firmy včetně zdrojů pro aktualizaci strategie udržitelnosti
  • pomáhá přesněji zacílit aktivity firmy na ty oblasti, kde se protíná byznysový potenciál firmy na straně jedné a potřeby stakeholderů na straně druhé 
  • pomáhá firmě utřídit si priority pro systematickou práci se skupinami stakeholderů v projektové oblasti i při komunikaci a řízení reputace
  • umožňuje firmě prioritizovat, opustit “slepé uličky” a projekty, které nejsou relevantní ani efektivní, tříští zdroje a odvádějí pozornost
  • dodává důležitý prvek pro řízení agendy udržitelnosti uvnitř firmy, a to mimo jiné proto, že důležitými stakeholdery jsou zaměstnanci. 

Rozpoznání významu dialogu se stakeholdery a jeho využití pro řízení byznysu má pro firmu svou strategickou hodnotu. Bez ohledu na to, zda firma vydává zprávy o udržitelném podnikání nebo ne. Z povahy věci má dialog se stakeholdery řadu dalších přesahů - od řízení reputace až po řízení změny a budování firemní kultury. Zaměstnanecký rozměr je důležité nepodcenit. Dialog uvnitř firmy umožňuje poznat odezvu zaměstnanců na priority a projekty udržitelnosti a odhalit případná “hluchá místa”, přispívá k tomu, aby interní týmy chápaly význam agendy udržitelnosti, překlenuje komunikační bariéry mezi týmy a posiluje jejich motivaci ke spolupráci na agendě udržitelnosti. Přispívá tak k budování firemní kultury a nastolení souladu firemní praxe s posláním a hodnotami firmy.