we-nnovation | Innovation Footprint

we-nnovation - partnerství jako nezbytná součást úspěchu

Podstatou naší práce je inspirace k inovacím. Značku, kterou jsme si pro podnikání zvolili, jsme proto před několika lety pojmenovali „Innovation Footprint“. Otisk inovací, inovační stopa.

Je pro nás důležitá nejen samotná inovace – “I-nnovation”, ale především součinnost s klientem – “We-nnovation.” Ta propojuje všechny zúčastněné strany do synergického celku.

Klademe důraz na:

  • pohled na byznys z jiného úhlu
  • kladení otázek a zpochybňování “statusu”, vyhledávání, zavádění a komunikování inovací
  • prospěšnost inovací společnosti i samotným firmám

o inovaci rozhoduje zákazník

Když mluvíme o inovacích, nemáme zdaleka na mysli jen technologické novinky. Může jít o nové služby, byznys modely, organizační postupy. Napříč všemi sektory, od soukromého přes veřejný, od ziskového k neziskovému. O tom, jestli to či ono je nebo není inovací, rozhoduje zákazník. Inovace je úspěšná pouze tehdy, pokud je zákazníkem přijata. 

naše inspirace

Blízké je nám pojetí inovačního procesu z publikace „Inspiration for Innovation“ od Gijse van Wulfena z roku 2018. Gijs s nadsázkou říká, že inovace je schopnost “proměnit myšlenky ve faktury”.  My jsme si zamilovali jeho definici: „Vynalézat lze o samotě. Ale inovovat o samotě nelze. Je to společné dílo.“