věda má budoucnost - atraktivnější studium

Jak náš tým napomohl přední farmaceutické a chemické firmě a dalším společnostem inovativně přistoupit ke strategické podpoře vlastní konkurenceschopnosti cestou zvýšení atraktivnosti studia přírodních věd.

16

zapojených škol

38 %

účastníků projekt ovlivnil

5

zapojených firem

příležitost - výchozí stav

Řadu let se společnost Bayer v ČR potýkala s nedostatkem mladých odborníků v oboru přírodních věd. Tento nedostatek vnímalo nejen oddělení lidských zdrojů společnosti, ale týkal se i potenciálních zákazníků a klientů. Stal se jednou z překážek pro další rozvoj společnosti a pro její konkurenceschopnost. Dostupné údaje potvrzovaly, že nejde o problém, který by se týkal jen společnosti Bayer. Předchozí vzdělávací projekty podporovaly vzdělávání obecně a neměly stanoven konkrétní cíl, který by nabízel odpovědi na výzvy, kterým firma Bayer čelila.

strategie – zvolené řešení

Společnost podpořila výzkum (1) s cílem identifikovat příčinu stavu. Výukový model na úrovni základních i středních škol byl žáky vnímán jako příliš teoretický a „nudný“. Málo žáků v těchto oborech pokračuje, nemají představu o tom, že by tyto předměty mohly být důležitými stavebními kameny slibné kariéry a že přírodní vědy mohou být prestižními obory. Společnost Bayer se jako představitel průmyslu, spojeného s vědou, rozhodla jít příkladem s tím, že budoucí projekty by se měly zaměřit více na spolupráci se školami v oblasti kariérního poradenství. Tato iniciativa vyústila v projekt s názvem Věda má budoucnost.

Koordinace projektu byla svěřena nevládní organizaci AISIS, která má dlouholeté zkušenosti s projekty ve školství. Firma Bayer byla aktivní již od samotného počátku vývoje projektu, jak pokud jde o obsah (stanovit si kolik času a práce mohou zaměstnanci investovat do setkání se školami a jaké typy dovedností jim mohou nabídnout), tak i pokud jde o komunikaci. Program byl navržen pro 8. ročníky základních škol (věk 14–15) a 3. ročníky středních škol  (věk 17–18). Obě tyto věkové skupiny stojí před rozhodnutím o budoucí kariéře, a proto je klíčové oběma skupinám pomoci pochopit všechny příležitosti. Projekt typicky obsahuje složky jako exkurze do firmy, rozhovory se zaměstnanci z praxe, přípravu a uskutečnění simulovaného přijímacího pohovoru, vědecké workshopy apod.

Pozn.:
(1) Programme for International Student Assessment (PISA) a (T)IMSS (Trends in International Mathematics and Science Study.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Počet zapojených škol významně vzrostl z počátečních 2 postupně na 16 a dále roste. Do projektu se zapojily další firmy – IBM, Škoda Auto, ABB a Sedlecký Kaolin. Projekt získal oficiální záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR a na Slovensku Ministerstva hospodárstva SR a Slovenské akademie věd.

Na 63 % studentů hodnotilo projekt jako „výborný“ nebo „velmi dobrý“ a 67 % učitelů potvrdilo, že účast na projektu vedla k poznání potřeby dalšího studia a růstu zájmu o přírodní a technické vědy mezi studenty. Celkem 38 % účastníků uvedlo, že projekt ovlivnil jejich přístup či změnil jejich názory na studium či pracovní kariéru v těchto oborech.

Iniciativa přináší růst počtu potenciálních zaměstnanců pro firmu Bayer a podporu a zlepšení vzdělávacích výstupů ve školství zvl. v regionech kde firma působí. Klíčové pro úspěch projektu je zapojit více partnerů a stakeholderů, kteří projekt podporují, zvyšují znalosti o kariérních příležitostech a napomáhají zapojit odborníky z oblasti personalistiky do školního vzdělávání.