O Shared Value

Zpět

Firmy by neměly nic vracet, měly by spíš vytvářet

Firmy by neměly nic vracet, měly by spíš vytvářet

Tento přístup k odpovědnosti vede ke vzniku dílčích aktivit a projektů, v jejichž rámci se firmy snaží pomáhat světu kolem sebe, ale často v oblastech, které nesouvisí s jejich podnikáním. O dopadech těchto aktivit už před časem pochyboval přední odborník na podnikatelské strategie Michael E. Porter.

CSR je investice, ne mecenášství

CSR je investice, ne mecenášství

S jakou jistotou lze říci, zda jsou tato tvrzení plná etických imperativů skutečně relevantní? Z jakého důvodu by firmy měly zohledňovat potřeby společnosti? Proč by se vlastně nemohly bez CSR obejít? A jak moc ovlivňuje CSR finanční výsledky společnosti? A nabízí se ještě podstatnější otázka.