diagnostika cukrovky – příležitost pro prevenci i rozvoj trhu

Zavedení programu včasné diagnostiky a léčby diabetu umožnilo v Číně zachránit úhrnem stovky tisíc let života pacientům a vedlo současně k posílení vývoje a výroby inzulinu se zapojením místních odborníků a k rozšíření tržního podílu.

70 %

diabetiků v Číně není diagnostikováno

1 miliarda USD

trh inzulinu v Číně

140 let

života pacientů se podařilo zachránit díky projektu

příležitost - výchozí stav

Čína představuje významný potenciál pro diagnostiku a léčbu diabetu. 70 procent čínských diabetiků stále není diagnostikováno a z těch, kteří jsou, jen jeden z deseti úspěšně zvládá svůj stav. Změnit tyto statistiky představuje obrovskou výzvu i příležitost jak pro čínskou společnost, tak pro společnost Novo Nordisk, předního světového výrobce inzulinu.

strategie - zvolené řešení

Společnost Novo Nordisk významně investovala do vývoje vhodných produktů, které jsou dobře přizpůsobeny místním potřebám. Její první místní výrobní závod byl otevřen v roce 1995 v Tianjin, což firmě umožnilo zefektivnit výrobu a reagovat rychleji na poptávku na trhu. V roce 2002 byla Novo Nordisk první nečínskou farmaceutickou společností, která v Číně založila výzkumné a vývojové centrum - to jí umožnilo získat konkurenční výhodu díky lepšímu porozumění trhu. Centrum výzkumu a vývoje navíc umožňuje využívat vysoce kvalifikované čínské vědce, z nichž mnozí se do Číny vrátili z předních univerzit po celém světě. Společnost Novo Nordisk rovněž investovala do široké škály iniciativ na posílení klastrů. Spolupracovala s neziskovou organizací Světová diabetická nadace (WDF), kterou podpořila i finančně, stejně jako s čínskou vládou, na vypracování a aktualizaci národních pravidel pro standardy léčebných postupů. Zavedla rozsáhlý výcvikový program pro lékaře pro diagnostiku a péči o diabetiky, a to jak prostřednictvím vlastních odborných obchodních poradců, tak ve spolupráci s WDF a čínskou vládou. Rovněž uskutečnila rozsáhlou osvětovou kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o nemoci.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Společnost Novo Nordisk byla v roce 1994 jednou z prvních západních firem, které vstoupily na trh s inzulínem v Číně. Do roku 2010 se podíl Novo Nordisk na čínském trhu, z něhož se mezitím stal trh o velikosti 1 miliardy USD, zvýšil na 63 procent (tj. o 13 % více než její celosvětový podíl). Současně se za uvedené období podařilo zachránit odhadem 140 000 let života diagnostikovaných a léčených pacientů.

Toto je případová studie zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů jako ilustrace konceptu Shared Value.