DMS – Donating through SMS

Od roku 2002 do roku 2004 jsme vyvíjeli koncept dárcovské SMS – DMS. Jejímu spuštění na jaře roku 2004 předcházela nekonečná série jednání s jednotlivými operátory, jejich technologickými partnery a garantem služby za neziskový sektor Fórem dárců. Na konci tohoto procesu byl koncept DMS odstartován jako unikátní funkční služba, kterou na základě naší licence Fórum dárců několik let provozovalo. Dnes již DMS funguje zcela samostatně bez vlivu a zásahů „zakladatelů a vynálezců“ :-)  

13 let

na trhu

20 mil.

odeslaných DMS

600 mil.

vybraných korun pro neziskové organizace

příležitost - výchozí stav

V roce 2002 neexistoval v ČR jednoduchý a praktický nástroj pro individuální dárcovství. Zároveň však probouzejícím se trendem v neziskovém sektoru té doby bylo rozšiřování dříve téměř výhradních státních grantů a dotací o členské příspěvky a individuální dárcovství. Sběr členských příspěvků a rozvoj individuálního dárcovství (cca 25 % obratu třetího sektoru ve světě) v ČR omezovala a brzdila absence jednoduchého nástroje (z ryze technického – logistického hlediska), který finance umožní sbírat.  

Přispívání na charitu promocí SMS se pohybovala ve dvou krajních polohách – buď probíhala za klasických komerčních podmínek, kdy režijní poplatky představovaly neadekvátně vysoký podíl na posílané částce, nebo se operátoři a provideři vzdávali svého zisku společně s neziskovými organizacemi a komplikovaně (smluvně i technologicky) a nesystémově řešili jednotlivé ad hoc akce.

Jednoznačnou potřebou příštích let bylo zabezpečení jednoduchého a transparentního způsobu transferu značných a „nových“ finančních prostředků od individuálních dárců směrem k neziskovým organizacím i k dalším klubům a spolkům fungujících na podobném principu. Pro tento cíl bylo v té době optimální načasování (všichni to chtěli) a  existující využitelný nástroj (technologie SMS).

strategie – zvolené řešení

Jako nástroj individuálního dárcovství, umožňující přispívání na charitu prostřednictvím SMS byla zavedena nová možnost „DMS - Donors Message Service“ - tak zvané dárcovské SMSky, která splňovala  požadavky neziskových organizací a zároveň umožňovala operátorům poskytovat službu sice nekomerčním způsobem, ale za podmínek, kdy nemuseli povinně dotovat individuální rozhodnutí svých klientů přispívat na charitu.

Služba vycházela ze základních předpokladů, které se před jejím spuštěním musely všechny naplnit:

  • Bude existovat jednotný registr garantující kredibilitu a korektnost neziskových organizací vstupujících do projektu.
  • Všechny zúčastněné strany garantují nezneužitelnost tohoto „charitativního nástroje“ pro komerční využití.
  • Nikdo ze zúčastněných nebude nucen k tomu nabízet službu nebo podílet se na jejím provozu zdarma – bude garantováno minimálně režijní pokrytí nákladů.
  • Všechny neziskové organizace budou přesně vědět, kdy a kolik prostředků z vybraných peněz získají.
  • Všichni individuální dárci budou přesně vědět, kolik financí z jejich daru bylo převedeno neziskové organizaci.
  • Existuje jednotné telefonní číslo a jednotný systém zadávání pokynu k platbě (textu do SMS). Každý dárce tak může kdykoli přispět kterékoli organizaci zapojené v systému.
  • Zároveň bylo stanoveno, že maximální objem režijních nákladů celého systému musí být nižší než 10 % z vybraných částek (dnes se pravděpodobně pohybuje na méně než 5 %).

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Stovky neziskových organizací získaly jednoduchý přístup k nástroji individuálního dárcovství. Každoročně se prostřednictvím tohoto nástroje vyberou desítky milionů korun, které jsou navíc dle šetření penězi „novými“ – tedy nejedná se o peníze, které dříve lidé zasílali prostřednictvím jednorázových převodů z bankovních účtů – jedná se příspěvky nové, nebo o příspěvky lidí, kteří by jinak nepřispěli.     

Zanedbatelný rozhodně není ani přínos pro zviditelnění tématu individuálního dárcovství. DMS se například v době asijské tsunami nebo našich povodní staly fenoménem pravidelně reportovaným ve večerních zprávách všech televizních stanic. (více viz www.darcovskasms.cz)

Přínosem z pohledu byznysu byla částečně skutečnost, že nabízený servis – byť se jednalo o obsluhu charitativního projektu, nemuseli operátoři dotovat – tedy nebyli nuceni automaticky přispívat ve chvíli, kdy se rozhodl přispívat jakýkoli jejich zákazník. Nejpodstatnějším přínosem však bezesporu byla skutečnost, že se vvětšina zákazníků, kteří v té době (rok 2004) nepřipouštěli využívání mobilních telefonů jinak, než velmi tradičním způsobem, prakticky seznamovali a využívali i další služby a funkcionality – zejména využívání Premium Rate SMS, tedy plateb mobilním telefonem za jakékoli produkty či služby.

Dárcovské SMS byly v rámci mezinárodní ceny asociace mobilní komunikace (GSM Association Award) nominovány na cenu GSM Award v kategorii „nejlepší služba pro rozvoj komunity“ a DMSky byly vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších projektů v oblasti GSM.        

(Poznámka: Postupem času se rozdělování „teoreticky možných“ 10 % režijních nákladů významně posunulo a operátoři i další zúčastněné strany tento prostor nevyužívají, nebo své služby poskytují zcela zdarma.)


na projektu se podílel:

Ivo Jupa