Innovation of Education conference

Organizačně a obsahově jsme se spolupodíleli na pořádání konference, která byla o vzdělávání. O vzdělávání ve škole, ale hlavně o vzdělávání “tam venku, za školou”.  Vyprávěli jsme příběhy a čerpali inspiraci z firem, divadel, filmů, historických i moderních zdrojů, volnočasových aktivit…

3

sály

20

sdílených příběhů

332

účastníků

příležitost - výchozí stav

Občanské sdružení AISIS je na scéně inovací ve vzdělávání již více než 15 let. Má dobře zavedené jméno, které ve světě vzdělávání každý zná, a dělá takové projekty, které jsou vždy zárukou dobře odvedené práce.

Aisis proto již dlouho přemýšlel o akci, na které připomene, že umí inspirovat učitele, ředitele, zřizovatele ale i rodiče, aby hledali příležitost, jak naučit školy učit reálně o reálném světě a zároveň tím dát vědět, že je k takové práci připraven i do budoucna a ve svých projektech umí propojit všechny důležité aktéry pro inovace ve vzdělávání.

strategie – zvolené řešení

Konferencí na téma vzdělávání a školních inovací je poměrně hodně. Většinou jsou zaměřené na jednu cílovou skupinu, příp. na jednu oblast – tak se setkávají ředitelé s řediteli, zřizovatelé se zřizovateli a učitelé dějepisu s učiteli dějepisu. I konference „Inovace výuky“ se dříve dělaly zvlášť zaměřené na mateřské, zvlášť na základní a zvlášť na střední školy. Organizaci 4. ročníku jsme ale měli v režii my a chtěli jsme to pojmout jinak.

Přemýšleli jsme, jak konferenci odlišit od ostatních. Jak přivést na jedno místo lidi, kteří mají co říci, a lidi, kteří si chtějí odnést něco, co dále využijí. Jak rozbourat hranice izolovanosti jednotlivých cílových skupin tak, aby došlo k vzájemné výměně zkušeností a názorů.

Pro jednotlivé příspěvky jsme i proto zvolili formu, která je blízká každému z nás - vyprávění příběhů. Každý z vystupujících si tak pro ostatní připravil „svůj příběh“.

Pro konání konference jsme vybrali reprezentativní prostory Slovanského domu v Praze. Dopolední část zaměřená na téma „Jak ne/propojujeme okolní svět ve světem ve škole“ byla „propojovacím“ prvkem pro všechny zúčastněné. Pro zvýšení atraktivity tématu se nám podařilo zaangažovat i herecký soubor s částí představení s pedagogickou tematikou „Úča musí pryč“. Odpolední program probíhal paralelně ve 3 sálech a již byl zaměřený na jednotlivé cílové skupiny, nicméně experti na jednotlivé oblasti svými příběhy dalece přesahovali svá témata - představovali „svět tam venku“ a ukázali možnosti jeho využití ve výuce.

Cílem celé konference bylo ukázat, že AISIS je pro cestu inovace ve vzdělávání tím správným partnerem a že si poradí i s organizací velkého eventu pro širší publikum.

výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Konference se uskutečnila 19. listopadu 2015 v prostorách Slovanského domu, kam si příběhy od 27 přednášejících přišlo poslechnout přes 300 účastníků.  

Konferenci získala akreditaci MŠMT a záštity jí udělili

  • místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace (Pavel Bělobrádek)
  • ministryně školství mládeže a tělovýchovy (Kateřina Valachová)
  • ministryně práce a sociálních věcí (Michaela Marksová)

Součástí aktivit spojených s konferencí byla speciální příloha Hospodářských novin zaměřená na inovace ve výuce doplněná o rozhovory s našimi přednášejícími. Všechna vystoupení byla zaznamenána a zveřejněna na webu konference, některé příspěvky byly hojně navštěvovány i několik měsíců po události samotné.

Zpětná vazba jednoho z účastníků:

Znovu jsem si uvědomil, jak méně je někdy více. Mise příběhů z dopoledního programu se vždy dala shrnout do hesla, věty. Je to umění a ocenil jsem to.
Informace že: člověk v rámci svého vývoje je naprogramován k tomu, aby “sežral, co vidí, a lehl si vždy, když je k tomu příležitost", mne nadchla a učinila můj život vyrovnaným.
Přeji Aisisu v další práci jen podobně podařené kroky, Vláďa Honzů, Náchod