naše skryté vozíky

prototyp/návrh k debatám


PRVNÍ WORKSHOP (V BLÍZKÉM KRUHU, PRO ZPĚTNOU VAZBU) 

KDY?  23. dubna 2024 od 17:30 do 20:30

KDE? Praha 6, ulice Pod Kaštany číslo 12, budova "Ambasáda" 

KDO? Bude nás cca 10, tak akorát :)  

CO SE BUDE DÍT? Projedeme si společeně prototypem workshopu (níže je popis)  a pak vás poprosíme o zpětnou vazbu, abychom mohli workshop a celý projekt doladit.       A není třeba si připravovat vůbec nic.

kontext projektu 

Vítek z Czech Para Dance Sport se potkal s Bety z Innovation Footprint a mluvil o tom, že se jim nesnadno shánějí peníze na provoz taneční školy pro vozíčkáře a že na školení od Paralympijského svazu slyšel o ESG.. a co že to je? Tak jsme se sešli - Vítek s Petranou a Martin s Bety.. a přemýšleli jsme o tom, co by Czech Para Dance Sport mohlo firmám nabídnout, kde mají odbornost a zkušenost, kterou ve firmách běžně nemají....a na co jsme přišli? Na "Naše skryté vozíky".. 

INNOVATION FOOTPRINT 

Co mají společného platforma "o čem se nemluví", projekt "naše skryté vozíky" a oblast S (sociální rozměr) konceptu ESG?

Je to ta oblast, která nás v Innovation Footprint baví a pouštíme se do ní nejraději - je naším hnacím motorem a srdcovou záležitostí. Vidíme tam obrovský potenciál. A proč?

Jde tam totiž o lidi, o firemní kulturu, o fungování týmů, o duševní zdraví každého jednotlivce. A co více než lidi ovlivňuje, jak se firmě daří? Design projektu vychází z konceptu  "Shared Value"  - zjednodušeně se dá říct, že jde o hledání takových témat (projektů), které nejenže pomůžou společnosti, ale firma z nich profituje. Je to hledání tématu, kde platí, "Čím víc to pomáhá, tím víc to vydělává".  

Jak to pomůže firmě? Projekt prostřednictvím zážitkového workshopu ukazuje realitu vozíčkářů, a tím na důležitost jasné komunikace vlastních potřeb a mezilidské komunikace obecně. Už samotné uvědomění každého z nás posune .. a co teprv když se na tom ve firmě začne systematicky pracovat...

Jak to pomůže společnosti? Otevírat témata inkluze, diverzity, duševního zdraví, efektivního fungování skupiny osob - to je pro nás důležité společenské téma..a pro vás..? 

o čem se nemluví 

Chystaná platforma zaměřená na odkrývání tabuizovaných a skrytých témat (ve firmě, v mezilidských vztazích). Projekt "naše skryté vozíky" je výborným otvírákem tohoto tématu - nutí nás přemýšlet o možnosti, že každý z nás má nějaký svůj vozík. Jen možná není vidět..? 

naše skryté vozíky 

Projekt, který zastřešuje interakci mezi vozíčkáři s fyzickým handicapem a lidmi (ve firmách, týmech), kteří navenek fyzický handicap nemají. Rámec fyzického handicapu překračuje, otevírá “o čem se nemluví”. 

ESG

ESG je koncept udržitelného podnikání, který je v EU upraven i legislativně. Součástí S je péče o lidi „uvnitř“ firmy  (firemní kultura, péče o zaměstnance, týmy), ale také přesah podnikání do společnosti, kde firma působí. Pro velké firmy bude povinné podávat o ESG aktivitách výroční zprávu již za rok 2025.

Odpovědné podnikání může spočívat ve vytváření „sdílené hodnoty“. Firma identifikuje podstatné trendy a společenská témata, jejichž byznysová řešení prospějí současně společnosti i konkurenceschopnosti samotné firmy.

Není to charita, je to byznys. 

Odpovědně podnikat nemusí znamenat jen tradiční CSR, firemní dárcovství a filantropii. Odpovědné podnikání může spočívat ve vytváření "sdílené hodnoty“ –  Shared Value. Hlavním motivem pro odpovědné podnikání musí být obchodní potřeba firmy. Identifikujeme podstatné trendy a témata, jejichž byznysová řešení prospějí společnosti i konkurenceschopnosti firmy.             


projekt naše skryté vozíky 

Osoby na vozíku mají nevratný handicap, s nímž se musely těžce vyrovnat. Zásadně determinuje je samotné, jejich osobnost, jejich osobní i pracovní život, mezilidské vztahy. Postižení osob na vozíku je zjevné. To, co však vidět není, jsou obavy, strachy, traumata, trápení - vlastně jakési větší či menší, ale vždy skryté “vozíky”, které si s sebou nesou na první pohled fyzicky zdraví lidé. 

vozík skutečný i skrytý 

Vozík je tak vlastně metaforou pro řadu psychických obtíží, jejichž projevy se pod vlivem stresu a dalších spouštěčů dostávají navenek na pracovišti, ve vztazích mezi lidmi. Řada lidí má své “skryté vozíky”, věci, “o nichž se nemluví”. 

PROČ? 

 dokud to nezkusíš, tak se to nedozvíš
 

Jiné je o věcech mluvit nebo číst, jiné je prožívat je,  nebo je aspoň zkusit. Jsou prožitky, které nás mohou významně ovlivnit, nastartovat změnu, probudit v nás nový náhled. Přimět nás k tomu, abychom se na věci dívali jinak než dosud. Vytáhnout na povrch věci, o kterých se nemluví, o kterých raději mlčíme. 

Učení založené na osobních zkušenostech klade důraz na reflexi, kritické myšlení a aplikaci nově získaných znalostí, emotivně silné zážitky podporují zapamatování a porozumění.

Zapojením lidí na vozíku do týmu může firma posílit svou firemní kulturu a podpořit hodnoty jako je inkluzivita, diverzita, otevřená komunikace a respekt. Taková zkušenost osob na vozíku může být inspirací i pro jednotlivce a firemní týmy, které mezi sebou žádné osoby na vozíku nemají.

Zvládání změn

Osoby na vozíku se musely vyrovnat s náhlou změnou ve svém životě. Firmy čelí změnám např. při restrukturalizaci nebo implementaci nových technologií a zkušenost může být inspirací.

Empatie

Lidé na vozíku mohou přinést empatii a porozumění pro ty, kteří se potýkají s osobními nebo profesionálními výzvami, což může pomoci vytvářet silnější, více soudržné týmy.

Inovace

Lidé na vozíku často musí být kreativní a inovativní při hledání řešení pro překonání fyzických bariér. Tato schopnost inovovat může být velmi užitečná pro firmy, které hledají nové a lepší způsoby, jak provádět svou práci.

Komunikace

 Život na vozíku často vyžaduje, abyste efektivně komunikovali své potřeby a omezení ostatním. Tato dovednost může pomoci zlepšit komunikaci v týmu.

JAK? 

průběh projektu 

kde začneme? návrh prvního workshopu

PRVNÍ WORKSHOP (V BLÍZKÉM KRUHU, PRO ZPĚTNOU VAZBU) 

KDY? 23. dubna 2024 od 17:30 do 20:30

KDE? Praha 6, ulice Pod Kaštany číslo 12, budova "Ambasáda" 

KDO? Bude nás cca 10, tak akorát :)  

CO SE BUDE DÍT? Projedeme si společeně prototypem workshopu (níže je popis)  a pak vás poprosíme o zpětnou vazbu, abychom mohli workshop a celý projekt doladit.        A není třeba si připravovat vůbec nic. 

úvodní část 

představení průběhu WS (cíle workshopu, kontext), vysvětlení BOZP pohybu na vozíku, nastavení bezpečného prostředí 

výstup diskuze

Konsensuální domluva na pravidlech pro vzájemnou komunikaci. 

Identifikace největších překážek pro lidi s handicapem (fyzických i těch „neviditelných“). 

praktická část

připravené aktivity v podobě jednoduchých úkolů - např. přenést hrnek, telefonovat za jízdy, dojet z místa A do B přes práh 

scénky modelových situací, s nimiž se vozíčkáři v praxi ve “vnějším světě” setkávají

aktivity ve dvojicích - vozíčkář/nevozíčkář, aby došlo k uvědomění rozdílnosti a prožití situací, kdy nevíme, jak “správně” komunikovat

moderovaná společná diskuze: 

  • jaké situace pro vás byly nejtěžší a proč? (v obou rolích) 
  • jak si říci o pomoc, abych se při tom cítil dobře?
  • co mě napadá, že bych rád, aby se mě někdo zeptal? Proč si o to sám neřeknu? - co by bylo příjemné pro obě strany, kdybychom si domluvili? 
  • co z toho, co jste zažili, zažíváte i ve své profesi? práci? 

závěr 

otevření tématu naše skryté vozíky = našich handicapů, které nejsou vidět (nemoc, pracovní tabu, vztahy na pracovišti, rodinná situace)

uvědomění si, jak se o těchto skrytých problémech ve společnosti (ne)mluví  

shrnutí, další follow-up pokračování 

technické parametry

4-6 vozíků, max 8-12 přímých účastníků 

prostor pro pohyb vozíků min. 5x8 metrů

přítomnost vozíčkáře, facilitátora, psychologa a projektového manažera

co nám workshop může ukázat? 

Po prvním workshopu je možné pokračovat v rozpracování projektu více směry:

  • vytvořit konkrétní projekt na míru potřebám firmy s cílem zlepšit diverzitu a inkluzi a obecně komunikaci uvnitř i vně firmy nebo design služeb (u firem, které samy vozíčkáře zaměstnávají i u těch, pro které představují část klientely)
  • po úvodním zážitkovém workshopu pokračovat s týmem (účastníci nemusí být z jedné firmy) dál připravenou sérií workshopů, a tím zlepšovat měkké dovednosti týmu a postupně firemní kulturu (poznání, uvědomění si sebe jako jednotlivce a svých “skrytých vozíčků”, respekt k druhým a zefektivnění komunikace celého týmu), uvědomění si síly sdílení a otevřenosti v komunikaci 

Projekt tedy může působit více směry. Workshop s vozíčkáři je spouštěčem jak pro rozpracování tématiky integrace a porozumění OZP, tak i pro přechod do tématiky, spojené s psychickou zátěží a stresem a jejich důsledky, se vztahy na pracovišti a vytvářením bezpečného prostředí.  

CO? 

co může projekt přinést klientovi? 

Firemní kultura a vyšší loajalita

Zlepšení pracovního prostředí a zvýšení spokojenosti zaměstnanců vyúsťuje ve snížení fluktuace, nákladů na nábor a školení nových zaměstnanců, vede ke zvýšení loajality a atraktivity firmy na trhu práce. 

Inkluze OZP/OZZ:

Projekt zvyšuje ve firmě povědomí o výzvách, s nimiž se potýkají lidé s postižením, pomáhá vytvořit podmínky pro jejich zaměstnávání a zlepšit jejich integraci do týmů. Vede ke vzájemnému porozumění osob s postižením i bez postižení.

Psychické zdraví

Projekt otevírá širší témata neřešených psychických obtíží “o nichž se ve firmě nemluví”, spouštěných stresem, která často stojí za komunikačními a vztahovými problémy na pracovišti. Data a poznatky z projektu umožní přijmout opatření v oblasti prevence, posílení psychické odolnosti a pohody, případně umožnit terapii. 

Efektivita firmy

Inkluzivní a podporující firemní kultura, snížení psychické zátěže i zohlednění specifických potřeb OZP/OZZ vytváří podmínky pro vyšší produktivitu. Lepší pochopení pro specifické potřeby postižených navíc může pomoci inovaci služeb či výrobků a podpořit konkurenceschopnost.

ESG a společenská prospěšnost

Inkluze, snižování bariér mezi lidmi a podpora psychického zdraví představuje sociální rozměr udržitelného podnikání. Pro firmu může být projekt integrální částí strategie i reportingu udržitelnosti podle ESG standardů. Součástí projektu je i podpora Czech Para Dance Sport. 

Udržitelné změny

Dlouhodobým cílem projektu je nejen zvýšení povědomí, ale také konkrétní změny v přístupech a politikách firmy, které vedou k trvalejšímu a udržitelnému dopadu na firemní kulturu, podnikání firmy i postavení firmy ve společnosti.