naše skryté vozíky


WORKSHOP

KDY?  19.června od 17:00 do 20:00

KDE? Taneční škola MAESTRO, Praha 4 Pankrác, ulice Na Strži  40, vchod po rampě z vedlejší ulice Neveklovská  

KDO? Bude nás cca 10, tak akorát :)  

CO SE BUDE DÍT? Projedeme si společeně prototypem workshopu, tak jak ho máme v tuto chvíli připraven a budeme zvědavi na vaši zpětnou vazbu. 

kontext projektu 

Vítek z Czech Para Dance Sport se potkal s Bety z Innovation Footprint a mluvil o tom, že se jim nesnadno shánějí peníze na provoz taneční školy pro vozíčkáře a že na školení od Paralympijského svazu slyšel o ESG.. a co že to je? Tak jsme se sešli - Vítek s Petranou a Martin s Bety.. a přemýšleli jsme o tom, co by Czech Para Dance Sport mohlo firmám nabídnout, kde mají odbornost a zkušenost, kterou ve firmách běžně nemají....a na co jsme přišli? Na "Naše skryté vozíky".. 

INNOVATION FOOTPRINT 


Co mají společného platforma "o čem se nemluví", projekt "naše skryté vozíky" a oblast S (sociální rozměr) konceptu ESG?

Je to ta oblast, která nás v Innovation Footprint baví a pouštíme se do ní nejraději - je naším hnacím motorem a srdcovou záležitostí. Vidíme tam obrovský potenciál. A proč?

Jde tam totiž o lidi. O firemní kulturu, o fungování týmů, o duševní zdraví jednotlivce. A co více ovlivňuje, jak se firmě daří, než lidi ? Design projektu vychází z konceptu  "Shared Value"  - zjednodušeně se dá říct, že jde o hledání takových projektů, které nejenže pomůžou společnosti, ale firma z nich profituje. Je to hledání modelu "Čím víc to pomáhá, tím víc to vydělává".  

Jak to pomůže firmě? Projekt prostřednictvím zážitkového workshopu ukazuje realitu vozíčkářů, a tím na důležitost jasné komunikace vlastních potřeb a mezilidské komunikace obecně. Už samotné uvědomění každého z nás posune .. a co teprv když se na tom ve firmě začne systematicky pracovat...

Jak to pomůže společnosti? Otevírat témata inkluze, diverzity, duševního zdraví, efektivního fungování skupiny osob - to je pro nás důležité společenské téma ... a pro vás? 

naše skryté vozíky 

Projekt, který zastřešuje interakci mezi vozíčkáři s fyzickým handicapem a lidmi (ve firmách, týmech), kteří navenek fyzický handicap nemají. Rámec fyzického handicapu překračuje, otevírá “o čem se nemluví”. 

o čem se nemluví 

Chystaná platforma zaměřená na odkrývání tabuizovaných a skrytých témat (ve firmě, v mezilidských vztazích). Projekt "naše skryté vozíky" je výborným otvírákem tohoto tématu - nutí nás přemýšlet o možnosti, že každý z nás má nějaký svůj vozík. Jen možná není vidět..? 

ESG

ESG je koncept udržitelného podnikání, který je v EU upraven i legislativně. Součástí S je péče o lidi „uvnitř“ firmy  (firemní kultura, péče o zaměstnance, týmy), ale také přesah podnikání do společnosti, kde firma působí. Pro velké firmy bude povinné podávat o ESG aktivitách výroční zprávu již za rok 2025.

Odpovědné podnikání může spočívat ve vytváření „sdílené hodnoty“. Firma identifikuje podstatné trendy a společenská témata, jejichž byznysová řešení prospějí současně společnosti i konkurenceschopnosti samotné firmy.

není to charita, je to byznys

Odpovědně podnikat nemusí znamenat jen tradiční CSR a firemní dárcovství. Odpovědné podnikání může spočívat ve vytváření sdílené hodnoty (Shared Value) ve prospěch firmy i společnosti, kde firma podniká. Náš projekt se snaží o nalezení právě tohoto průsečíku.

Projekt "jde naproti" byznysu. Firma získává řadu přínosů - a to nejen v oblasti rozvoje zaměstnanců, posílení soudržnosti, zlepšení komunikace v týmech a vytváření inkluzivního prostředí. Z dlouhodobějšího hlediska projekt přispívá rozvoji firemní kultury a posilování konkurenceschopnosti na trhu práce a - podle zaměření firmy - i v oblasti inovací (podrobněji viz níže). Přímý prospěch z něj současně má Czech Para Dance Sport a z širšího hlediska komunita vozíčkářů tím, že přispívá k porozumění jinakosti a větší otevřenosti vůči osobám s postižením.  To má řadu přesahů do osobní, zaměstnanecké i celospolečenské oblasti. 


"naše skryté vozíky" 

přijetí jinakosti a efektivní komunikace 

V posledních letech roste význam psychického zdraví, komunikace a mezilidského porozumění.  Osoby na vozíku mají nevratný handicap, s nímž se musely těžce vyrovnat.  Postižení osob na vozíku je zjevné. To, co často vidět není, jsou obavy, bloky či jiné "skryté vozíky”, které si s sebou nesou na první pohled fyzicky zdraví lidé.  

Projekt vznikl jako výsledek společného přemýšlení Innovation Footprint a Czech Para Dance Sport o tom, jak může být zkušenost osob na vozíku přínosná pro firemní kulturu i sebepoznání jednotlivců a efektivní komunikaci. Zaměřuje  se na rozvoj efektivní komunikace a inkluzivního chování. Pomáhá vytvářet prostředí, kde jsou lidé lépe připraveni přijímat a respektovat rozmanitost.

Zážitkový workshop má potenciál vést ke změně postojů a komunikace účastníků v každodenním životě i ve firemním týmu.  Poskytne hlubší porozumění osobám, které jsou odkázány na vozík. A také vnímání sebe sama v situacích, v nichž interagují osoby s postižením a osoby bez zjevného fyzického handicapu. 

PROČ? 

 dokud to nezkusíš, tak se to nedozvíš
 

Jiné je o věcech mluvit nebo číst, jiné je prožívat je,  nebo je aspoň zkusit. Jsou prožitky, které nás mohou významně ovlivnit, nastartovat změnu, probudit v nás nový náhled. Přimět nás k tomu, abychom se na věci dívali jinak než dosud. Vytáhnout na povrch věci, o kterých se nemluví, o kterých raději mlčíme. 

Učení založené na osobních zkušenostech klade důraz na reflexi, kritické myšlení a aplikaci nově získaných znalostí, emotivně silné zážitky podporují zapamatování a porozumění.

Vyzkoušet si každodenní běžné aktivity na vozíku může nám všem, pro které to není běžné, otevřít oči a vnímavost pro jinakost obecně. Firma díky tomu může posílit svou firemní kulturu a podpořit hodnoty jako je inkluze, diverzita, otevřená komunikace a respekt.

Zvládání změn

Osoby na vozíku se musely vyrovnat s náhlou změnou ve svém životě. Firmy čelí změnám např. při restrukturalizaci nebo zavádění nových technologií. Zkušenost se zvládáním změny může být inspirací.

Empatie

Lidé na vozíku mohou přinést empatii a porozumění pro ty, kteří se potýkají s osobními nebo profesionálními výzvami. To může pomoci vytvářet silnější a soudržnější týmy.

Komunikace

 Život na vozíku často vyžaduje, abyste efektivně komunikovali své potřeby a omezení ostatním. Tato dovednost může pomoci zlepšit komunikaci v týmu.

Inovace

Lidé na vozíku často musí být kreativní a inovativní při hledání řešení pro překonání fyzických bariér. Tato schopnost inovovat může být užitečná pro firmy, které hledají nové a lepší způsoby, jak naplňovat svou roli.


JAK? 

čím začneme ? průběh projektu 

aneb co nás čeká na workshopu ...

a co bude dál  

WORKSHOP 

KDY? 19.června od 17:00 do 20:00

KDE? Taneční škola MAESTRO, Praha 4 Pankrác, ulice Na Strži  40, vchod po rampě z vedlejší ulice Neveklovská  

KDO? Bude nás cca 10, tak akorát :)  

CO SE BUDE DÍT? Projedeme si společeně prototypem workshopu, tak jak ho máme v tuto chvíli připraven a budeme zvědavi na vaši zpětnou vazbu. 

Cílem tohoto již připraveného workshopu je poskytnout účastníkům hlubší porozumění pro každodenní život lidí s fyzickým handicapem, zejména těch, kteří jsou upoutáni na vozík s důrazem na respekt a potřeby obou stran.  Workshop se zaměřuje na rozvoj efektivní komunikace a inkluzivního chování v týmu.

úvodní část 

představení průběhu WS (cíle workshopu, kontext), vysvětlení BOZP pohybu na vozíku, nastavení bezpečného prostředí 

praktická část "zkoušíme si vozík" 

Simulace nějakého trvalého omezení (= být na vozíku). Prožitek toho, jaké to je být (když sedím na vozíku) upoután na vozík a jak ho prakticky ovládat, vyvolat pocity omezení, bezmoci, odkázání na druhé a nebo (když stojím a žádné omezení nemám) jaké to je, když musím interagovat s osobou, která nějaké omezení má. Uvědomit si, jaké to ve mně vyvolává pocity, co potřebuji, jak efektivně komunikovat.

Scénky modelových situací, s nimiž se vozíčkáři v praxi ve “vnějším světě” setkávají

Aktivity ve dvojicích - osoba na vozíku/osoba bez vozíku, ale i v různě namixované skupině, aby došlo k uvědomění rozdílnosti a prožití situací, kdy leckdy nevíme, jak “správně” komunikovat

reflexe 

Reflexe jako zpětný pohled na aktivitu s cílem uvědomit si klíčové body “učení”. Reflexe je proces “ze srdce do mozku”, z emocí do uvědomění, z prožitku do nové zkušenosti. Cílem reflexe je přenést výsledky zkušenostního učení do reality. Díky reflexi získá účastník ucelený pohled na svoji zkušenost nebo zážitek, a bude tak umožněno odnést si z něj co nejvíce pro svůj běžný život. Mimo to se účastníci naučí více si všímat, co se kolem nich děje, a přemýšlet o názorech ostatních. Výsledkem procesu reflexe je nová zkušenost.

závěr 

Zpětná vazba a možné další rozpracování projektu 

co nám workshop může ukázat? 

Po prvním workshopu je možné pokračovat v rozpracování projektu více směry:

  • vytvořit konkrétní projekt na míru potřebám firmy s cílem podpořit diverzitu a inkluzi a obecně komunikaci uvnitř i vně firmy nebo design služeb (u firem, které samy vozíčkáře zaměstnávají i u těch, pro které představují část klientely)
  • po úvodním zážitkovém workshopu pokračovat s týmem (účastníci nemusí být z jedné firmy) dál připravenou sérií workshopů, a tím zlepšovat měkké dovednosti týmu a postupně firemní kulturu (poznání, uvědomění si sebe jako jednotlivce a svých “skrytých vozíčků”, respekt k druhým a zefektivnění komunikace celého týmu), uvědomění si síly sdílení a otevřenosti v komunikaci 

Projekt tedy může působit více směry. Workshop s vozíčkáři je spouštěčem jak pro rozpracování tématiky integrace a porozumění OZP, tak i pro přechod do tématiky,  vztahů na pracovišti a vytváření bezpečného prostředí a zdravé firmení kultury.  

CO? 

co může projekt přinést klientovi?

Firemní kultura

Zlepšení pracovního prostředí a zvýšení spokojenosti zaměstnanců vyúsťuje ve snížení fluktuace, nákladů na nábor a školení nových zaměstnanců, vede ke zvýšení loajality a atraktivity firmy na trhu práce. 

Zlepšení týmové dynamiky

Získané poznatky a leoší vzájemné porozumění osob s postižením i bez postižení může pomoci lepší spolupráci a propojení mezi členy týmu a tím i k efektivnější týmové práci a zvýšení produktivity.

Inovace a konkurenceschopnost

Nejde jen o konkurenceschopnost na trhu práce. V řadě odvětví může lepší pochopení specifických potřeb postižených pomoci inovaci služeb či výrobků a podpořit tak konkurenceschopnost či vstup do nových tržních segmentů.

Efektivita firmy

Inkluzivní a podporující firemní kultura, snížení psychické zátěže i zohlednění specifických potřeb osob s postižením vytváří podmínky pro efektivnější a produktivnější fungování firemních týmů.

Zaměstnání a inkluze OZP/OZZ

Projekt zvyšuje ve firmě povědomí o výzvách, s nimiž se potýkají lidé s postižením, a pomáhá tak vytvořit vstřícnější podmínky pro jejich zaměstnávání a zlepšit jejich integraci do týmů. To ovliňuje nejen firemní kulturu, ale i působení firmy navenek.

Pomoc v obtížných životních situacích

Projekt může vhodně doplnit nabídku kroků podpory, kterou firma zaměstnancům poskytuje při zvládání obtížných situací, ať již v rámci výkonu práce nebo v osobním životě. 

ESG

Inkluze, snižování bariér mezi lidmi a podpora psychického zdraví představuje sociální rozměr udržitelného podnikání. Pro firmu může být projekt integrální částí strategie i reportingu udržitelnosti podle ESG standardů.

Udržitelné změny

Dlouhodobým cílem projektu je, aby změny v přístupech a politikách firmy, které přináší,  vedly k dlouhodobě udržitelnému dopadu na firemní kulturu a na podnikání firmy a její postavení ve společnosti.

Podpora Czech Para Dance Sport

Část výnosu z projektu je určena pro Czech Para Dance Sport, který zastřešuje a rozvíjí  tanec na vozíku v Česku. Czech Para Dance Sport je přidruženým členem Českého paralympijského výboru.