inspiration for innovation

                                                                                  o esg                                                            

o esg 

Musí české malé a střední firmy reportovat ESG?

ESG poskytuje spíše příležitost pro přemýšlení, jak nacházet konkurenční výhodu. ESG se přiměřeně budou muset věnovat i podniky, které dodávají těm, kterých se povinný ESG reporting týká. Dojem, že všechny české malé firmy budou muset povinně reportovat ESG ve vší složitosti směrnice CSRD je mylný.

ESG – příležitost pro strategickou pozici firmy

ESG je především o strategii. O identifikaci příležitostí pro byznys. "Zelená" řešení přispívají k řešení společenského tématu. Ostatní firmy z oboru však dříve či později lídra „dotáhnou“. Opravdovou výzvou je nacházet takové příležitosti, které posílí strategickou pozici firmy, kterou konkurence tak svižně nedotáhne.

"Bije srdce" celé firmy za udržitelnost? Zamyšlení nad výzkumem

Z průzkumu mezi bezmála 450 top manažery českých podniků vyplývá, že udržitelnost vnímají převážně jako "zelené" téma.. Udržitelnost sice patří převážně mezi priority top managementu, ale ve většině firem není záležitostí "všech", jen několika lidí. Udržitelnost se sice daří komunikovat "dovnitř" - ale čím větší firma, tím se daří méně.

Význam dialogu se stakeholdery

Rozpoznání významu dialogu se stakeholdery a jeho využití pro řízení byznysu má strategickou hodnotu. Bez ohledu na to, zda firma vydává zprávy o udržitelném podnikání nebo ne. Z povahy věci má stakeholder dialog řadu přesahů - od řízení reputace až po řízení změny a budování firemní kultury.

D x V x F > R - úvaha nad vzorcem

Změnu nezařídí interní oběžníky, e-maily ani hesla v zasedačkách. Pro překonání odporu ke změně je nezbytný součin tří faktorů - nespokojenosti s tím, jak se věci mají, vize toho, co udělat a prvních konkrétních kroků. Pokud je součin větší než odpor, změna bude. Jak na to? Příprava, komunikace - a odvaha.

LogFrame a projektové řízení v ESG

Jedním z nástrojů projektového řízení, který může firmě pomoci "uklidit si" v labyrintu strategií, priorit, pilířů, cílů a projektů, je metoda logického rámce LogFrame.  Vznikla již v 70. letech v USA. Pro řadu těch, kdo se pohybují zvláště v "S" části ESG agendy, jde zatím o neznámou věc. Přitom jde o velice účinný nástroj.

Co přináší nová evropská "ESG" směrnice?

Ne vše, co se v oblasti udržitelnosti reportuje, má svou právní úpravu. V evropském kontextu se však čím dál tím více rozsah a obsah povinností upřesňuje. O čem je nová evropská směrnice CSRD ? 

ESG - před Vánoci 2023 změnil Brusel kritéria

Evropská komise vysvětlila inflací změny kritérií bilanční sumy a čistého obratu, podle nichž budou firmy podávat zprávy o udržitelnosti podle směrnice CSRD. Je to důležité ? Proč a proč až tak moc ne.

Firmy by neměly nic vracet, měly by spíš vytvářet

Tento přístup k odpovědnosti vede ke vzniku dílčích aktivit a projektů, v jejichž rámci se firmy snaží pomáhat světu kolem sebe, ale často v oblastech, které nesouvisí s jejich podnikáním. O dopadech těchto aktivit už před časem pochyboval přední odborník na podnikatelské strategie Michael E. Porter.

CSR je investice, ne mecenášství

S jakou jistotou lze říci, zda jsou tato tvrzení plná etických imperativů skutečně relevantní? Z jakého důvodu by firmy měly zohledňovat potřeby společnosti? Proč by se vlastně nemohly bez CSR obejít? A jak moc ovlivňuje CSR finanční výsledky společnosti? A nabízí se ještě podstatnější otázka.

Proč se o esg zajímat? Co mi to přinese?

          Hlavní důvody jsou dva - splnit povinnost a využít příležitost.  

Povinnost ze zákona se týká řady firem, ale zdaleka ne všech. Současně platí, že i firmy, kterých se povinnost nedotýká přímo, se budou muset ESG přiměřeně zabývat, protože jsou součástí dodavatelského řetězce těch, kterých se zákonná povinnost týká. Příležitost mohou využít firmy bez ohledu na to, jestli se jich legislativní povinnost týká, nebo ne.  

Začínáte s esg?

5 prvních kroků, které můžeme na vaší cestě projít společně 

Proč a co potřebujete? 

Exerci in omittantur modus iuvaret consetetur vel nec omnesque aliquando mea populo viris. Mollis dicant graecis an inani dicat quo urbanitas est nonum.

Kam směřujete? 

Exerci in omittantur modus iuvaret consetetur vel nec omnesque aliquando mea populo viris. Mollis dicant graecis an inani dicat quo urbanitas est nonum.

Co a jak nastavit?  Řídit?  Měřit?

Exerci in omittantur modus iuvaret consetetur vel nec omnesque aliquando mea populo viris. Mollis dicant graecis an inani dicat quo urbanitas est nonum.

A co firemní kultura? 

Exerci in omittantur modus iuvaret consetetur vel nec omnesque aliquando mea populo viris. Mollis dicant graecis an inani dicat quo urbanitas est nonum.

Potřebujete nefinanční report? 

Kroky, které jsou uvedeny výše, jsou zároveň nezbytnou součástí příprav reportu. Společně probereme všechny kroky, které jsou pro přípravu reportu potřebné - jak po stránce obsahové, nevyjímaje systém sběru dat pro naplnění požadavků standardů ESRS, tak po stránce procesní, aby byla příprava reportu správně řízena.

O co vlastně jde? 

ESG je komplexní, v rámci EU evropskou směrnicí (“CSRD”) upravený přístup k udržitelnému podnikání. V tomto rámci firma nastavuje svou strategii udržitelnosti, identifikuje dopady svého podnikání i rizika, která jí ohrožují. Průběžně měří své dopady podle pevných standardů (“ESRS”) a vydává o udržitelném podnikání pravidelné zprávy.

Směrnice CSRD

  • vyžaduje popsat byznys model a strategii („pohled dopředu“), roli řídících orgánů firmy, nastavení politik a cílů udržitelnosti, hlavní negativní dopady podnikání a hlavní rizika
  • vyžaduje určit, co je významné (dopady firmy na vnější prostředí a rizika, kterým firma čelí) a co má firma reportovat („pohled dozadu“) 
  • stanoví ESRS standardy pro reporting pro oblasti:

environmentální (E)

změna klimatu, znečištění, vodní a mořské zdroje, biologická rozmanitost a ekosystémy, využívání zdrojů a oběhové hospodářství

sociální (S)

vlastní pracovní síla, pracovníci v hodnotovém řetězci, dotčené komunity, spotřebitelé a koncoví uživatelé

chování podniku (G)

podniková kultura, ochrana oznamovatelů, politická angažovanost, vztahy s dodavateli včetně platebních postupů, korupce a úplatkářství